II Politologia studia II stopnia - zmiana w harmonogramach zajęć - Psychologia polityki

Nastąpiła zmiana w harmonogramie zajęć II Politologia studia II stopnia - przeniesienie zajęć z przdmiotu Psychologia polityki.