II Politologia studia I stopnia, III Politologia studia I stopnia - zajęcia i dyżur dra P. Kucy w dniu 4.01.2017 r.

W dniu 4 stycznia 2017 r. zajęcia prowadzone przez dra P. Kucę. odbędą się wg. harmonogramu zajęć.