II Politologia studia I stopnia - zmiany w harmonogramie zajęć!

Informujemy, że od czwartego tygodnia dydaktycznego (21-27.10.2019 r.) zajęcia z przedmiotu Współczesne systemy polityczne prowadzone przez dra hab. R. Grabowskiego, prof. UR odbywać się będą we wtorki, począwszy od 22.10.2019 r., następująco:           13:15-14:45 s. 345 – wykład            15:00-16:30 s. 345 – ćwiczenia