II Politologia studia I stopnia - zapisy na seminarium dyplomowe

Zapisy na seminarium dyplomowe - II rok Politologia studia I stopnia prowadzone będą w dniu 24 stycznia 2017r. od godziny 9:00-11:00. O kolejności zapisu decyduje średnia z egzaminów z I roku studiów.