II Politologia studia I stopnia - wykład z przedmiotu Sektor publiczny w Polsce

W dniu 30 października 2019 r. nie odbędzie się wykład z przedmiotu Sektor publiczny w Polsce. Zostanie on odrobiony w dniu 6 listopada 2019 r. o godzinie 11:30-13:00 w czytelni Instytutu.