II Bezpieczeństwo wewnętrzne studia stacjonarne i niestacjonarne zapisy na Seminarium dyplomowe

W dniach 18 stycznia 2020 r. w godz. 8:30-10:00 (niestacjonarne) oraz od 21 do 22 stycznia 2020 r. w godz. 8:30-10:00 (stacjonarne) odbędą się zapisy na Seminarium licencjackie.          Seminaria licencjackie będą prowadzone z poniższej tematyki:           Stacjonarne; - dr Paweł Kuca – Public relations, komunikowanie, media relations, rozwój osobisty.           - dr Mira Malczyńska-Biały – Nieuczciwe praktyki rynkowe a bezpieczeństwo konsumentów, bezpieczeństwo konsumentów w umowach trans-granicznych , bezpieczeństwo ekonomiczne konsumentów , bezpieczeństwo zdrowotne konsumentów , bezpieczeństwo konsumentów a dochodzenie roszczeń, bezpieczeństwo informacyjno-edukacyjne konsumentów, bezpieczeństwo konsumentów a digitalizacja rynku                   - dr hab. Leszek Pawlikowicz, prof. UR – Siły zbrojne i służby specjalne w XX i XXI wieku.      - dr hab. Andrzej Zapałowski, prof. UR-  zarzadzanie kryzysowe na szczeblu gminy i powiatu, współdziałanie służb w zakresie zwalczania zagrożeń bezpieczeństwa publicznego, zagrożenia bezpieczeństwa publicznego w wymiarze transgranicznym, siły zbrojne RP, zagrożenia bezpieczeństwa RP ze strony Ukrainy, Białorusi i Rosji. Niestacjonarne:     - dr hab. Krzysztof Żarna, prof. UR – Służby państwowe RP odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa, międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych, prawa człowieka i ich ochrona , bezpieczeństwo międzynarodowe.        - dr Bogusław Kotarba – Bezpieczeństwo wewnętrzne na poziomie lokalnym- różne aspekty, zarzadzanie kryzysowe na poziomie lokalnym- ujęcie normatywne i/lub praktyczne. - dr hab. Przemysław Maj, prof. UR – Zagrożenie bezpieczeństwa jako czynnik rekonfiguracji systemów partyjnych we współczesnych państwach cywilizacji zachodniej, bezpieczeństwo jako aksjomat z perspektywy jednostki i społeczeństwa: koncepcja kołowej struktury wartości w analizie polityki, koncepcje bezpieczeństwa we współczesnej polskiej myśli politycznej.    Informujemy, że liczba miejsc do każdego z promotorów jest ograniczona. W przypadku niezapisania się w powyższym terminie zapis zostanie dokonany odgórnie! Kolejność zapisów ustalona została według średniej z egzaminów pierwszego roku studiów.