II Bezpieczeństwo wewnętrzne studia stacjonarne i niestacjonarne praktyka zawodowa ważne!

Przypominamy o konieczności ubezpieczenia od NNW na czas wyznaczonej praktyki w semestrze zimowym 2019/2020 i dostarczenie ksero polisy do sekretariatu INoP UR lub bezpośrednio do koordynatora praktyk - dr Katarzyny M. Cwynar - najpóźniej do 24 września 2019 r. do godz. 10.00 (dyżur w dniu 24.09.2019 r.: godz. 8.30-10.00).