I Politoogia studia I stopnia - wykład z przedmiotu Najnowsza historia polityczna

Wykład z przedmiotu Najnowsza historia polityczna z dnia 23 grudnia 2016 r. zostaje przesunięty na dzień 19 grudnia 2016 r. na godz. 13:00-14:30 i odbędzie się w s. 339.