I Politologia studia II stopnia - zapisy na seminarium dyplomowe

Zapisy na seminarium dyplomowe - I rok Politologia studia II stopnia prowadzone będą w dniu 21 lutego 2017r. od godziny 9:30-11:00. O kolejności zapisu decyduje średnia z egzaminów z pierszego terminu sesji zimowej I roku studiów II stopnia.