I Politologia studia II stopnia - informacja dla studentów z przedłużoną sesją egzaminacyjną

Terminy zaliczeń przedmiotu Historia instytucji politycznych oraz Metodologia badań politologicznych dla studentów z przedłużoną sesją egzaminacyjną: 28 lutego 2017 r. - zaliczenie ćwiczeń z przedmiotu Historia instytucji politycznych, 7 marca 2017 r. - egzamin z przedmiotu Historia instytucji politycznych, 15 marca 2017 r., godz. 12.45 - zaliczenie z przedmiotu Metodologia badań politologicznych.