I Politologia studia I stopnia - przedmiot Formy demokracji

W związku z małą liczbą studentów, zapisaną na przedmiot Formy demokracji, przedmiot nie zostanie uruchomiony w semestrze letnim roku ak. 2016/2017. Studenci zapisani na przedmiot proszeni są o kontakt z sekretariatem Instytutu.