I Politologia studia I i II stopnia, I Bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia stacjonarne - szkolenie BHP!

W dniu 6 listopada 2019 r. o godz. 15:00 w s. 346 odbędzie się obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów.