I Bezpieczeństwo wewnętrzne studia stacjonarne i niestacjonarne, I Politologia studia I i II stopnia

Przypominamy o obowiązkowym odbyciu szkolenia bibliotecznego dla studentów I roku studiów. Szkolenie odbywa się on-line poprzez stronę http://szkoleniebur.ur.edu.pl/