I Bezpieczeństwo wewnętrzne studia stacjonarne - zajęcia z przedmiotu współczesne stosunki międzynarodowe w dniu 13.11.2019

W dniu 13 listopada 2019 r. nie odbędą się zajęcia z przedmiotu Współczesne stosunki międzynarodowe prowadzone przez prof. Krzysztofa Żarnę.