I Bezpieczeństwo wewnętrzne studia niestacjonarne - zajęcia w dniu 17.11.2019

W dniu 17 listopada 2019 r. nie odbędą się zajęcia prowadzone przez mgra Dominika Boratyna.