Godziny rektorskie!

W dniu 31 października 2019 r. od godz. 14.00 ustalone zostały godziny wolne od zajęć dydaktycznych (godziny rektorskie) dla studentów studiów stacjonarnych  I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.