Godziny dziekańskie w dniu 6 kwietnia br.

Na wniosek Samorządu Studentów Wydziału Socjologiczno - Historycznego, Dziekan Wydziału zawiesza w dniu 6 kwietnia 2017 r. zajęcia dydaktyczne w godz. 12:00-14:00.