dyzur organizacyjny prof. dr hab. Agnieszka Pawłowska a dnia 12.12.2019 r.

Dyżur organizacyjny prof. dr hab. Agnieszki Pawłowskiej z dnia 12.12.2019 r. zostaje przeniesiony na dzień 11.12.2019 r.