Dyżur dra G. Pawlikowskiego

Dyżur dra G. Pawlikowski z dnia 17 lutego 2017 r. zostaje przesunięty na dzień 16 lutego 2017 r. w godz. 9.00-10.30.