Bezpieczeństwo wewnętrzne rok II studia I stopnia stacjonarne

W dniu 12.12.2019 r. zajęcia z dr Robertem Zapart  nie odbędą się. Zostaną one odrobione w dniu 16.01.2020 r. -grupa I oraz 23.01.2020 r. –grupa II.