Bezpieczeństwo wewnetrzne, Politologia, stacjonarne, mgr Dominik Boratyn

W dniach od 16.12.2019 r. do 20.12.2019 r. nie odbędą się zajęcia prowadzone przez mgr Dominika Boratyna. Zajęcia z dnia 16.12.2019 r. dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne zostały odrobione w dniu 03.12.2019 r. od godziny 13:15-14:45 (I grupa) i 15:00-16:30 (II grupa). Zajęcia dla kierunku Politologia z dnia 16 -17.12.2019 r. zostaną odrobione w styczniu 2020 r.