Bezpieczeństwo wewnętrzne I rok I stopnia niestacjonarne

Zajęcia z języka ąngielskiego prowadzone przez mgr Justyne Perlak zostaną odrobione w dniu 15.12.2019 r. (niedziela) od godziny 13:00, sala 344, grupa II.