Bezpieczeństwo wewnetrzne - praktyki- rok III stacjonarne i niestacjonarne

Przypominamy o konieczności załatwienia do 20.12.2019 r. formalności związanych z praktyką w semestrze letnim (VI) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 2019/2020 – bezpieczeństwo wewnętrzne. Szczegóły na stronie: http://www.politologia.univ.rzeszow.pl/pl/praktyki-studenckie Wybór miejsca praktyki oraz warunków ewentualnego zwolnienia z jej odbywania w semestrze letnim należy uzgodnić z koordynatorem praktyk w Instytucie Nauk o Polityce – dr Katarzyna M. Cwynar e-mail: kmcwynar@o2.pl