Politologia rok III studia I stopnia

Zajęcia Prowadzone przez dr Annę Kołomycew w dniu 26.02.2020 r.  -warsztaty oraz konwersatorium, (środa) zostają odwołane.