Komunikaty dla studentów

2018-03-16

Zajęcia i dyżur dr Kuca 20-03-2018 r. » więcej

W dniu 20-03-2018 r. dyżur i zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć przez dr P. Kucę nie odbędą się.

2018-03-16

Seminarium i dyżur dr hab. Marek Delong, prof. UR 19-03-2018 » więcej

W dniu 19-03-2018 r. dyżur i seminarium prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć przez dr hab. M. Delonga, prof. UR nie odbędzie się.

2018-03-16

Zajęcia dr Milczanowski 27-04-2018 r. » więcej

W dniu 27-04-2018 r. zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć z dr M. Milczanowskim nie odbędą się.

2018-03-16

Zajęcia i dyżur dr hab. Wojciech Furman, prof. UR » więcej

W dniach 20.03. br. i 27.03. br. zajęcia i dyżur dr hab. Wojciecha Furmana, prof. UR nie odbędą się.

2018-03-15

Zajęcia dr Milczanowski 16-03-2018 r. » więcej

W dniu 16.03.br. zajęcia z przedmiotu POLITYKA OBRONNA PAŃSTWA zostaną przeprowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć. Natomiast od 23.03.br. na prośbę studentów, zajęcia z tego przedmiotu będą realizowane w 4 godzinnym bloku zajęć dydaktycznych, w następującej kolejności: od godz. 8:15- 11:15 (4 godz. dydaktyczne) gr ćw. 2, następnie również 4 godz. dydaktyczne gr ćw. 1. (w godz. od 11:30-14:30).

2018-03-15

Zajęcia i dyżur dr A. Pięta - Szawara w dniach 22-23.03.br. » więcej

W dniach 22-23.03. br. zajęcia i dyżur dr A. Pięty - Szawary nie odbędzie się.

2018-03-14

III Politologia I stopnia, zajęcia Bezpieczeństwo imprez masowych - dr hab. K. Żarna, prof. UR » więcej

W dniu 14.03. 2018 r. zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć przez prof. nadzw. dr hab. K. Żarnę nie odbędą się.

2018-03-13

III Politologia I stopnia, wykład Polityka gospodarcza » więcej

W dniu 14.03. 2018 r. zajęcia prowadzone przez Dziekana prof. nadzw. dr hab. P. Gratę nie odbędą się.

2018-03-13

III r. Politologia ODRABIANIE ZAJĘĆ 14.03.2018 r. » więcej
W dniu 14.03. 2018 r. zostaną odrobione zajęcia prowadzone przez prof.M. Delonga z przedmiotu ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE, 9:45- 11:00 wykład. 
 

2018-03-13

I r. II st. Politologia » więcej

W dniu 15.03.2018 r. (czwartek)  godz. 12:00 – 15:00 zostaną przeprowadzone dodatkowe zajęcia SEMINARIUM DYPOLOMOWE prowadzone przez prof. M. Delonga. 

2018-03-08

BW studia niestacjonarne 10.03. br zajęcia dr hab. Radosław Grabowski, prof. UR » więcej

W dniu 10.03. br zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć na kierunku BW st. nst z przedmiotu Warsztaty Praw Człowieka nie odbędą się. Zostaną odrobione w terminie 12.05. br. od godz 12:45.

2018-03-08

I Politologia I st. 19.03. br zajęcia dr hab. Radosław Grabowski, prof. UR » więcej

W dniu 19.03. br zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć z przedmiotu System polityczny Rzeczpospolitej Polskiej nie odbędą się. Zostaną odrobione w terminie 21.03. br. od godz 11:30, s. 341.

2018-03-05

Zajęcia z przedmiotu Retoryka i erystyka 6-03-2018 » więcej

W dniu 6-03-2018 r. zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć z przedmiotu Retoryka i erystyka nie obędą się.

2018-03-02

Seminarium i dyżur dr hab. Marek Delong, prof. UR 5-03-2018 » więcej

 W dniu 5-03-2018 r. dyżur i seminarium prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć przez dr hab. M. Delonga, prof. UR nie odbędzie się. Zostanie odrobione we wt. 6-03-2018 r. w tym samych godzinach wg. harmonogramu.

2018-03-01

Zmiana godzin dyżuru dr A. Piety - Szawary » więcej

Zmianie ulega godzina dyżuru dr A. Piety - Szawary, który będzie odbywał się następująco: czwartek w godz. 13:30-14:15 i piątek w godz. 9:00 - 9:45.

2018-03-01

Czytelnia nieczynna w dniu 05.03.2018 i 06.03.2018 » więcej
W dniu 05.03 i 06.03 Czytelnia Instytutu Nauk o Polityce będzie nieczynna.
 

 

2018-02-28

Zajęcia dr Milczanowski 2-03-2018 r. » więcej

W dniu 2 marca br. zostaną przeprowadzone dodatkowe zajęcia z przedmiotu POLITYKA OBRONNA PAŃSTWA, w następującej kolejności - od godz. 8:15- 11:15 (4 godz. dydaktyczne) zgodnie z harmonogramem zajęć gr ćw. 2, następnie również 4 godz. dydaktyczne gr ćw. 1. Organizacja zajęć wg. ww. bloku zajeć związana jest z odrobieniem zajęć z dnia 9 marca br., które nie mogą zostać w tym terminie zrealizowane z powodu wyjazdu służbowego.

2018-02-27

zajęcia prof. UR M. Delong Organizacje międzynarodowe 28-02-2018 » więcej

W dniu 28-02-2018 r. zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć przez dr hab. M. Delonga, prof. UR nie obędą się.

2018-02-23

Seminarium dr hab. M.Delong, prof. UR 26-02-2018 r. » więcej

 W dniu 26-02-2018 r. seminarium prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć przez dr hab. M. Delonga, prof. UR nie obędzie się.

2018-02-22

Wykład z przedmiotu Myśl polityczna w dn. 22-02-2018 » więcej

W dniu 22-02-2018 r. zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć z przedmiotu Myśl polityczna (wykład) nie odbędzie się.

2018-02-21

zajęcia dr hab. R. Grabowski, prof. UR 22-02-2018 r. » więcej

Zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć z prof. nadzw. dr hab. R. Grabowskim w dniu 22.02. 2018 r dla grupy ćw. 1 rozpoczną się w godz. 9:45-11:15, gr. 2 11:30-13:00, sala 343.

2018-02-21

Zmiany w harmonogramie zajęć I BW - zajęcia dr M. Milczanowski » więcej

Zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć z dr M. Milczanowskim w piątki, dla grup ćwiczeniowych zostają przesunięte odpowiednio: gr. ćw. 2 w godz. 9:45-11:15, gr. ćw. 1 11:30-13:00.

2018-02-19

Zajęcia i dyżur dr D. Szczepański 22-23.2.2018 r. » więcej

W dniach 22-23.02.2018 r. zajęcia i dyżur dr D. Szczepańskiego nie odbędą się. Termin odrobienia zajęć zostanie podany.

2018-02-16

III Politologia I stopnia wykład polityka gospodarcza 21.02. br. » więcej

Zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć z Dziekanem prof. nadzw. dr hab. P. Gratą w dniu 21.02. 2018 r nie odbędą się, z powodu wyjazdu służbowego.

2018-02-15

Dyżur dr Kucy w dn. 16.02.2018 r. » więcej

W dniu 16.02.2018 r. odbędzie się dyżur dr P. Kucy w godz. 14:00-14.45

2018-02-13

Dyżur dr hab. Marka Delonga, prof. UR w dniu 15.02. br. » więcej

W dniu 15.02.br - tj. czwartek  w godz. 13.00-14.30 odbędzie się dyżur prof. M. Delonga.

2018-02-12

PILNE! Harmonogramy zajęć - semestr letni 2017/2018 » więcej

W zakładce Rozkład zajęć znajdują się aktualne harmonogramy zajęć (semestr letni) dla kierunku studiów politologia, studia I i II stopnia oraz bezpieczeństwo wewn. studia stacjonarne i niestacjonarne.

http://www.politologia.univ.rzeszow.pl/pl/rozklad-zajec

 

2018-02-08

III Politologia I stopnia przedmioty do wyboru w sem. letnim » więcej

Decyzją Dyrekcji Instytutu, w semestrze letnim bieżącego roku ak. zajęcia z przedmiotu Terroryzm międzynarodowy oraz Prawa człowieka w Polsce, nie zostaną uruchomione. Przedmioty do wyboru będą realizowane w ramach następujących trzech: Przedsiębiorczość i rynek pracy, Organizacje międzynarodowe, Organy ochrony prawnej.

2018-02-05

PILNE ! Zmiana terminu egzaminów poprawkowych » więcej
 
PILNE !
 
Zmiana terminu egzaminów poprawkowych:
 
I r. I st. POLITOLOGIA, Historia Polski, I r. II st. POLITOLOGIA,  Historia Instytucji Politycznych
 
14.02.2018 godz. 15:00, budynek A0, s.262 (skrzydło B2) 
 

2018-01-31

Dyżur prof. S. Grabowskiej i prof. R. Grabowskiego » więcej

W dniu 01.02.br nie odbędzie się dyżur prof. S. Grabowskiej i prof. R. Grabowskiego. 

2018-01-31

Dyżur dr G. Pawlikowskiego » więcej

W dniu 02.02.br nie odbędzie się dyżur dr G. Pawlikowskiego. 

2018-01-31

Dyżur dr. A. Kołomycew » więcej

W dniu 08.02.br w godz. 11:30-12:30 obędzie się dodatkowy dyżur dr A. Kołomycew 

2018-01-29

Dyżur prof. M. Delonga » więcej

W dniu 29.01.br zostaje odwołany dyżur prof. M. Delonga. Zostaje on przełożony na 31.01.br godz. 14:00- 15:30. 

2018-01-29

Dyżur dr P. Kucy » więcej

W dniu 02.02. br w godz 9:30 - 11:00 odbędzie się dodatkowy dyżur dr P. Kucy. 

2018-01-26

Zmiana dyżuru dr A. Kołomycew » więcej

Zmianie ulega dyżur dr Kołomycew zaplanowany w dn. 1 lutego na dzień 31 stycznia br. w godz. 12:00-13:30. Inf. dotyczące dyżurów pracowników INoP, na bieżąco aktualizowane, dostępne są w zakładce http://www.politologia.univ.rzeszow.pl/pl/dyzury-pracownikow

 

2018-01-22

Pilne! I Politologia II stopnia prof. D. Stasi » więcej

I Politologia II stopnia na prośbę prof. D. Stasi, w dniu egzaminu z przedmiotu Filozofii i etyki polityki, proszę o przyjście pół godz. wcześniej przed egzaminem (Instytutu Filozofii, bud. A1, p. 25).

2018-01-19

PILNE! TERMINARZ SESJI EGZAMINACYJNEJ w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 » więcej

W zakładce rozkład zajęć dostępny jest dla wszystkim roczników kierunków studiów politologia oraz bezpieczeństwo wewnętrzne TERMINARZ SESJI EGZAMINACYJNEJ w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018

 

2018-01-19

Dyżury pracowników Instytutu w zimowej sesji egz. » więcej

Dyżury pracowników Instytutu w zimowej sesji egz. r. ak. 2017/2018 dostępne w zakładce http://www.politologia.univ.rzeszow.pl/pl/dyzury-pracownikow.

2018-01-19

III Politologia I stopnia Drugi termin zaliczenia i egz. z przedmiotu Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego » więcej

Drugi termin zaliczenia i egzaminu z przedmiotu Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego został wyznaczony w dniu  25 stycznia (czwartek) godz. 16.00 - 17.00 - sala 342.

2018-01-15

Zajęcia i dyżur prof. M. Delong 17.01.2018 r. » więcej

Zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć z prof. M. Delongiem w dniu 17.01. 2018 r nie odbędą się.

2018-01-12

PILNE! I Politologia studia I stopnia - zapisy na przedmioty do wyboru » więcej

W dniu 17 stycznia 2017 r.  w godz. 9:00-11:00 w sekretariacie odbędą się zapisy na przedmioty do wyboru. Do wyboru są dwa z pięciu poniższych przedmiotów:     1. Retoryka i erystyka     2. Etyka w polityce     3. Podstawy socjologii     4. Polityka konsumencka     5. Formy demokracji      W przypadku niezgłoszenia się w powyższym terminie zapis zostanie dokonany odgórnie.

2018-01-08

Zmiana godziny dyżuru dr A. Kołomycew » więcej

Zmianie ulega godzina dyżuru dr A. Kołomycew. Dyżur będzie odbywał się we wtorki w godz. 10:45 - 11:30 oraz 16:30-17:15.

2018-01-08

III Politologia zajęcia prof. M. Delong 10.01.2018 r. » więcej

Dodatkowe zajęcia z przedmiotu Integracja europejska (prof. M. Delong) zostaną przeprowadzone w dn. 10 stycznia br. w godz. 16:00-19:15

2018-01-08

II Politologia zajęcia prof. M. Delong 11.01.2018 r. + dyżur dydaktyczny » więcej

Dodatkowe zajęcia z przedmiotu Religie i związki wyznaniowe (prof. M. Delong) zostaną przeprowadzone w dn. 11 stycznia br. w godz. 11:30-14:45

Dyżur dydaktyczny w tym dniu w godz. 14:45-16:15

2018-01-05

Zmiana godziny dyżuru dr A. Pięty- Szawary » więcej

Zmianie ulega godzina dyżuru dr A. Pięty-Szawary. Dyżur będzie odbywał się w piątki godz. 9:00-9:45.

2018-01-03

Seminarium dr K. Cwynar w dn. 4.01.2018 r. » więcej

Dyżur i seminarium prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć przez dr  K. Cwynar nie odbędzie się.

2018-01-03

Zajęcia i dyżur dr D. Szczepański 3.1.2018 r. » więcej

W dniu 3.1.2018 r.  dyżur i zajęcia prowadzone przez dr D. Szczepańskiego nie odbędą się.

2018-01-02

Zmiana dyżuru dra P. Kucy » więcej

W środę, 3 stycznia dyżur dra P. Kucy zostaje przeniesiony na godzinę 10-11.30.

2017-12-19

Dyżur dr P. Kucy » więcej

W dniu 20.12.2017 r. nie obędzie się dyżur dr P. Kucy. 

2017-12-18

Wykład z przedmiotu Źródła informacji dziennikarza 19.12.2017 r. » więcej

Wykład z przedmiotu Źródła informacji dziennikarza prowadzony zgodnie z harmonogramem zajęć w dniu 19.12.2017 r. nie odbędzie się.

2017-12-18

Zajęcia i dyżur prof. M. Delong 3.01.2018 r. » więcej

Zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć z prof. M. Delongiem w dniu 3.01. 2018 r nie odbędą się. Zajęcia zostaną odrobione w następujących terminach:

Politologia:

II rok - 4 stycznia 11.30-14.45

III rok - 20 grudnia , 10 stycznia, 17 stycznia w godz. 14.50-15.50.

2017-12-14

Harmonogram 3 kolejnych zjazdów - studia niestacjonarne I stopnia - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne » więcej

Informujemy, że harmonogram  3 kolejnych zjazdów - studia niestacjonarne I stopnia - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, obowiązujący w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 znajduje się w zakładce rozkład zajeć: http://www.politologia.univ.rzeszow.pl/pl/rozklad-zajec

2017-12-13

Zajęcia prof. D. Stasi 20.12.2017 r. » więcej

Zajęcia z Filozofii i etyki polityki prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć w dniu 20.12.2017 r. nie odbędą się.

2017-12-12

Zmiana godziny dyżuru dr hab. G. Bonusiaka » więcej

Zmianie ulega godzina dyżuru dr hab. G. Bonusiaka. Dyżur będzie odbywał się we wtorki od godz.13:00 do 14:30. 

2017-12-11

Zajęcia i dyżur dr A. Pięta-Szawara » więcej

W dniach 14-15.12.2017 r. dyżur i zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć przez dr A. Piętę-Szawarę nie odbędą się.

2017-12-07

zajęcia Prof. B. Wróblewski 17.12.2017 r. st.nst bw PILNE » więcej

W dniu 17.12.2017 r. w godz. 8-9:30 odbędą się zaległe zajęcia dla dwóch grup ćwiczeniowych z przedmiotu Współczesne stosunki międzynarodowe, prowadzonego przez Prof. B. Wróblewskiego.

2017-12-06

zajęcia dr G. Pawlikowski w dniu 7.12.2017 (BW) » więcej

 W dniu 7.12.2017 r. zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć z dr G. Pawlikowskim nie odbędą się.

2017-12-06

Zajęcia mgr M. Waksmudzka - Szarek grudzień 2017 r. » więcej

Zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć z mgr M. Waksmudzka - Szarek w grudniu odbędą się następującą 6,14 i 20 grudnia 2017 r.

2017-12-05

I Politologia studia II stopnia - zajęcia z przedmiotu Filozofia i etyka polityki - PILNE! » więcej

Zajęcia z Filozofii i etyki polityki będą prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć tj. w środy w godz. 8:00-9:30 (zmiana inf. uzgodniona z Prof. Stasi).

2017-11-30

Zajęcia dr T. Koziełło 4-5.12.2017 r. » więcej

W dniach 4-5.12.2017 r. zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć przez dr T. Koziełło nie odbędą się.

2017-11-29

Zajęcia i dyżur dr A. Kołomycew 1.12.2017 r. » więcej

W dniu 1.12.2017 r. dyżur i zajęcia prowadzone przez dr A. Kołomycew nie odbędą się. 

2017-11-28

Seminarium mgr i dyżur Prof. A. Pawłowska 29/30.11.2017 » więcej

W tym tyg. seminarium i dyżury Prof. A. Pawłowskiej nie odbędą się (tj. 29-30.11.br.).

2017-11-27

I Politologia studia II stopnia - zajęcia z przedmiotu Filozofia i etyka polityki » więcej

W dniu 29-11-2017 r. zajęcia z Filozofii i etyki polityki (ćw.) odbędą się wyjątkowo w godz. 8:30-10:00. Następnie zgodnie z harmonogramem zajęć tj. w środy w godz. 9:45-11:15.

2017-11-27

Zajęcia i dyżur prof. M. Delong 29.11.2017 r. » więcej

II Politologia I st. - Zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć z przedmiotu Religie i związki wyznaniowe z prof. M. Delongiem w dniu 29.11. br nie odbędą się. Zostaną odrobione w dniu 1.12.2017 godz. 11.30-14.45.

III Politologia I st. - Zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć z przedmiotu Integracja europejska z prof. M. Delongiem w dniu 29.11. br nie odbędą się. Zostaną odrobione w dniu 6.12.2017 godz. 14.45-18.00.

2017-11-27

Zajęcia mgr K. Baradziej w dniu 29-11-2017 r. (kierunek bezpieczeństwo wewn.) » więcej

W dniu 29-11-2017 r. zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć z mgr K. Bardziej nie odbędą się.

2017-11-21

Zajęcia dr D. Szczepański » więcej

W dniu 22.11.2017 r. nie odbędą się zajęcia prowadzone przez dr D. Szczepańskiego. 

2017-11-21

Sekretariat i Czytelnia nieczynne w dniu 22.11.2017 r. » więcej

W dniu 22.11.2017 r. Sekretariat wraz z Czytelnią Instytutu Nauk o Polityce będzie nieczynny. 

2017-11-20

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W DNIU 22.11.2017 r. » więcej

W dniu 22.11.2017 r. decyzją Dziekana dr hab. Pawła Graty, prof. UR zajęcia przewidziane w harmonogramach nie odbędą się. 

2017-11-15

zajęcia dr P. Maj » więcej

W dniu 16.11.br. zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć przez dr P. Maja nie odbędą się. Zajęcia zostaną odrobione w terminie 23 i 30.11.br.

2017-11-14

Dyżur dr B. Kotarby » więcej

W dniu 14.11.2017 r. dyżur dr B. Kotarby nie odbędzie się.

2017-11-14

Zmiana dyżuru dr B. Kotarby » więcej

Zmianie ulega godzina dyżuru dr B. Kotarby. Dyżur będzie odbywał się we wtorki od godz.11:30 do 13:00.

2017-11-14

Zajęcia dr D. Szczepański » więcej
Politologia I r. I st. 
W dniu 15.11.2017 r. zajęcia z przedmiotu Technologia informacyjna prowadzone przez dr D. Szczepańskiego nie odbędą się. Zostaną one odrobione w innym terminie. 
 
 

 

2017-11-14

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W DNIU 16.11.2017 r. » więcej

W dniu 16.11.2017 r. w godzinach od 8.00 do 10.00 decyzją Dziekana dr hab. Pawła Graty, prof. UR zostają zawieszone zajęcia dydaktyczne.

2017-11-14

Zajęcia mgr M. Waksmudzka - Szarek 15 listopada 2017r. » więcej

Zajęcia z przedmiotu Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego, prowadzonego przez mgr M. Waksmudzką - Szarek z 16.11.br. przeniesione na 15.11.br. Godzina i sala bz.

2017-11-13

II Politologia I st. zajęcia prof. M. Delong » więcej

Zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć z przedmiotu Religie i związki wyznaniowe z prof. M. Delongiem w dniu 15.11. br nie odbędą się. Zostaną odrobione w dniu 16.11.br w godz. 11.30-14.45 w s. 345.

2017-11-13

III Politologia I st. zajęcia prof. M. Delong » więcej

Zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć z przedmiotu Integracja europejska z prof. M. Delongiem w dniu 15.11. br nie odbędą się. Zostaną odrobione w dniu 16.11.br w godz. 15:00-18:00 w s. 343.

2017-11-13

MOST- Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2017/2018 » więcej

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2017/2018 potrwa do 30 listopada br. 

Program MOST posiada bogatą ofertę kierunków i uczelni dla studentów I i II stopnia, a także dla studiów inżynieryjnych oraz doktorantów. 400 kierunków i specjalności na studiach licencjackich, inżynierskich i uzupełniających magisterskich. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.most.amu.edu.pl

2017-11-08

Dyżur dr M.Malczyńskiej-Biały » więcej

Zmianie ulega godzina dyżuru dr M.Malczyńskiej-Biały.

Dyżur będzie odbywał się w środy od godz. 9:30 do 11:00. 

2017-11-07

Zajęcia prof. D. Stasi » więcej

W dniu 08.11.2017 r. nie odbędą się zajęcia prowadzone przez prof. D. Stasi. 

2017-11-07

UWAGA STUDENCI ! » więcej

 

W DNIACH OD 7.11.2017 r. DO 17.11.2017 r.

WYDAWANE BĘDĄ DECYZJE O PRZYZNANIU, BĄDŹ ODMOWIE PRZYZNANIA STYPENDIUM SOCJALNEGO, SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ZAPOMOGI.

Odbiór decyzji – Dziekanat Wydz.Socj.Hist.ds. socjalnych pokój nr 29 (od godz.9.00 – 13.00).

 

STUDENCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH MOGĄ ODBIERAĆ DECYZJE STYPENDIALNE W/W TERMINIE LUB W SOBOTĘ 4.11.2017 r. (pokój nr 29) oraz 18.11.2017 r.  (SOBOTA), 25.11.2017 r. (SOBOTA) (od godz.9.00 – 13.00).

2017-10-30

Zawieszenie zajęć w dniu 31.10.2017 » więcej

W związku z przypadającym na dzień 1 listopada uroczystościami Wszystkich Świętych (środa) na wniosek Samorządu Studentów Wydziału Socjologiczno-Historycznego za zgodą Dziekana Wydziału prof. Pawła Graty w dniu 31.10.br od godz.15 zostają zawieszone zajęcia dydaktyczne.

2017-10-30

Sekretariat i Czytelnia nieczynne w dniu 31.10.2017 » więcej

W dniu 31.10.2017 r. Sekretariat wraz Czytelnią Instytutu Nauk o Polityce będzie nieczynny.

2017-10-25

Bezpieczeństwo wewn. studia stacjonarne - zajęcia z Translatorium » więcej

Zajęcia  z przedmiotu Translatorium prowadzone z dr A. Kolomycew odbędą się zgodnie z harmonogramem zajęć tj. w piątek 27.10. br.

2017-10-25

Zajęcia mgr M. Waksmudzka - Szarek listopad 2017r. » więcej

Zajęcia z przedmiotu Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego, prowadzonego przez mgr M. Waksmudzką - Szarek w miesiącu listopad 2017 r. planowane są do realizacji następująco:

8-9.11.br, następnie zajęcia 16.11.br. oraz 29-30.11.br., od godz. 16:00, w sali 342.

 

2017-10-24

II Politologia I st. zajęcia prof. M. Delong » więcej

Zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć z przedmiotu Religie i związki wyznaniowe z prof. M. Delongiem w dniu 25.10. br nie odbędą się. Zostaną odrobione w dniu 26.10.br w godz. 11.30-14.45 w s. 345.

2017-10-24

III Politologia I st. zajęcia prof. M. Delong » więcej

Zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć z przedmiotu Integracja europejska z prof. M. Delongiem w dniu 25.10. br nie odbędą się. Zostaną odrobione w dniu 26.10.br w godz. 15:00-18:00 w s. 343.

2017-10-20

Godziny rektorskie w dniach 2017-10-26, 2017-11-02 i 2017-11-03 » więcej

Informujemy, iż na wniosek Samorządu Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego w dniu 26.10.2017 r. do godziny 10:00 ustalone zostały godziny wolne od zajęć dydaktycznych dla studentów studiów stacjonarnych I roku I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

W dniu 2 oraz 3 listopada 2017 r. ustalone zostały godziny wolne od zajęć dydaktycznych dla studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/aktualnosci/28159,godziny-rektorskie-w-dniach-2017-10-26-2017-11-02-i-2017-11-03.html

 

2017-10-19

Dyżur i zajęcia dr A. Kołomycew » więcej
W dniu 20.10.2017 r. dyżur i zajęcia prowadzone przez dr A. Kołomycew nie odbędą się.
 

2017-10-19

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - Zajęcia dr Kubiaka » więcej

W dniu 20.10.2017 r. zajęcia (A1, s.206) prowadzone przez dr Kubiaka nie odbędą się. 

2017-10-18

Zmiana godziny dyżuru prof. A. Pawłowskiej w dniu 19-10-2017 r. » więcej

W dniu 19.10.2017 r. zmianie ulega termin dyżuru prof. A. Pawłowskiej z godz. 9:00 na godz. 12:00

2017-10-18

Harmonogram 3 kolejnych zjazdów - studia niestacjonarne I stopnia - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne » więcej

Informujemy, że harmonogram  3 kolejnych zjazdów - studia niestacjonarne I stopnia - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, obowiązujący w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 znajduje się w zakładce rozkład zajeć: http://www.politologia.univ.rzeszow.pl/pl/rozklad-zajec

2017-10-17

Zajęcia dr D. Szczepański » więcej

W dniu 17.10.2017 i 18.10.2017 nie odbędą się zajęcia prowadzone przez dr D. Szczepańskiego

2017-10-12

PILNE! OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE BHP DLA STUDENTÓW ST. NIEST. BW » więcej

OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE BHP DLA STUDENTÓW ST. NIEST. BW W DNIU 21.10.2017 R. O GODZ. 18:45 S.346 (INoP).

2017-10-12

Zajęcia i dyżur dr A. Kołomycew 13.10.2017 r. » więcej

W dniu 13 października 2017 r., dyżur i zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć przez dr A. Kołomycew nie odbędą się.

2017-10-11

Dyżur dr D. Szczepańskiego w dn. 11.10.2017 r. » więcej

W dniu 11.10.2017 r. dyżur dr D. Szczepańskiego nie odbędzie się.

2017-10-11

PODZIAŁ NA GRUPY - SZKOLENIE BHP/ KIERUNEK BW STACJ. » więcej

INFORMUJEMY, ŻE W GABLOCIE (KOMUNIKATY DLA STUDENTÓW) ZOSTAŁ PRZEKAZANY PODZIAŁ NA GRUPY NA OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE BHP - PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ.

2017-10-10

Dyżur dr M.Malczyńskiej - Biały w dn. 11.10.2017 r. » więcej

W dniu 11.10.2017 r. dyżur dr M. Malczyńskiej - Biały nie odbędzie się, z powodu udziału w konferencji.

2017-10-10

PILNE! OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE BHP » więcej

OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE BHP DLA KIERUNKÓW:

 • I ROK STUDIA I STOPNIA – POLITOLOGIA

                  W TERMINIE 24.10.2017 R. W GODZ. 13:15-16:15 sala 343 (Instytut NoP)

 • I ROK STUDIA STACJONARNE I STOPNIA – BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE DWA TERMINY 19.10.2017 R. i 9.11.2017 R. W GODZ. 9:30-12:00, sala 346 (Instytut NoP) (SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ W DWÓCH GRUPACH, PODZIAŁ NA GRUPY ZOSTANIE PRZEKAZANY W NIEDŁUGIM CZASIE)

2017-10-06

Zajęcia i dyżur prof. M. Delong 11.10.2017 r. » więcej

W dniu 11 października 2017 r., dyżur i zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć przez prof. M. Delonga nie odbędą się. Zajęcia zostaną odpracowane w piątek 13.10.br. w godz. 11.30-14.45, natomiast dyżur dydaktyczny z 11.10 w piątek 13.10 w godz. 10.00-11.30.

2017-10-05

zmiana godziny dyżuru prof. A. Pawłowskiej w dniu 5-10-2017 r. » więcej

W dniu 5.10.2017 r. zmianie ulega termin dyżuru prof. A. Pawłowskiej z godz. 9:00 na godz. 11:30.

2017-10-05

Zajęcia dr Pawlikowski 13.10.2017 r. » więcej

W dniu 13 października 2017 r. zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć (dot. obydwu kierunków studiów) przez  dr G. Pawlikowskiego nie odbędą się.

2017-10-05

zmiana sali wykładowej dot. przedmiotu Współczesne doktryny polityczne » więcej

Zmiana sali wykładowej dot. przedmiotu Współczesne doktryny polityczne z 341 na 344.

2017-10-04

Bezpieczeństwo wewn. studia niestacjonarne » więcej

Studenci studiów niestacjonarnych, kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne:

Informujemy, że wykaz studentów z podziałem na grupy obowiązujący w semestrze zimowym roku ak. 2017/2018 wykazany jest na listach zawieszonych na drzwiach sekretariatu Instytutu - p. 325.

2017-10-04

wf grupa męska kierunek BW st. stacj. » więcej

Zgodnie z ustaleniem z CSiR, (doptyczy tylko gr męskiej) gr ćw. 1 i 2 rozpoczyna zajęcia w pn. o godz. 7:00, a gr ćw. 3 o godz. 16:00.

2017-10-04

zmiana terminu dyżuru dr P. Kucy » więcej

Zmianie ulega termin dyżuru dr P. Kucy. Szczegółowe informacje w zakładce Dyżury pracowników.

2017-10-02

Wykład ogólnouczelniany - politologia studia II st. » więcej

Wykład ogólnouczelniany na kierunku politologia studia II st. realizowany jest na II roku.

2017-09-29

Harmonogram zjazdów - studia niestacjonarne I stopnia - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne » więcej

Informujeme, że harmonogram zjazdów - studia niestacjonarne I stopnia - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, obowiązujący w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 znajduje się w zakładce rozkład zajeć: http://www.politologia.univ.rzeszow.pl/pl/rozklad-zajec

2017-09-29

Zajęcia prof. K. Żarna w dn. 3.10.2017 r.- Bezp.wewn. st. stac. » więcej

W dniu 3 października 2017 r., zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć przez prof. K. Żarne nie odbędą się.

2017-09-29

Zajęcia dr A. Pięta-Szawara w dn. 6.10.2017 r. oraz 12-13.10.2017 r. » więcej

W dniu 6 października 2017 r. oraz 12-13.10.2017 r., zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć przez dr A. Piętę-Szawarę nie odbędą się.

2017-09-29

podział na grupy ćwiczeniowe - Bezpieczeństwo wewn. studia stacjonarne » więcej

Z uwagi na liczne telefony w związku z pytaniem o podział na grupy, informujemy, że stosowny podział na wszystkie obowiązuje w sem. zimowym roku ak. 2017/2018 grupy został dokonany w systemie Wirtualna Uczelnia, do którego dostęp możliwy jest po zalogowaniu, przy posiadaniu legitymacji studenckiej. Dodatkowo, podział na grupy z pominięciem podziału na grupy językowe oraz laboratoryjne został zamieszczony w zakładce Rozkład zajęć:http://www.politologia.univ.rzeszow.pl/pl/rozklad-zajec wg. nr albumu studenta.

2017-09-27

Harmonogramy zajęć kierunek bezpieczeństwo wewn. st.niestacjonarne - semestr zimowy 2017/2018 » więcej

Informujemy, że harmonogramy zajęć obowiązujące w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018, dot. kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, studia niestacjonarne,  znajdują się w zakładce Rozkład zajęć: http://www.politologia.univ.rzeszow.pl/pl/rozklad-zajec Uwaga! Prosimy o bieżące śledzenie komunikatów pojawiających się na stronie Instytutu.

2017-09-26

Harmonogramy zajęć - semestr zimowy 2017/2018 » więcej

Informujemy, że harmonogramy zajęć obowiązujące w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018, dot. kierunku politologia oraz bezpieczeństwa wewnętrznego,  znajdują się w zakładce Rozkład zajęć: http://www.politologia.univ.rzeszow.pl/pl/rozklad-zajec

 • Uwaga! Prosimy o bieżące śledzenie komunikatów pojawiających się na stronie Instytutu.

2017-09-26

Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 » więcej

Serdecznie zapraszamy na Uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 2017/2018, która odbędzie się 2 PAŹDZIERNIKA 2017 r. w Auli Uniwersytetu Rzeszowskiego - bud. A1, ul. Rejtana 16c

Szczegółowe inf.: http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/aktualnosci/27752,uroczysta-inauguracja-roku-akademickiego-20172018.html

2017-09-19

korekta - godziny dyżuru dr M. Malczyńskiej - Biały w dn. 19-20.09 br. » więcej

W dniiu 19.09.2017 r. dyżur dr M. Malczyńskiejj - Biały odbędzie się w godz. 9.30-11.00,  w dn. 20.09 w godz. 13.15-14.45.

2017-09-13

zmiana terminu dyżuru dr A. Kołomycew » więcej

Zmianie ulega termin dyżuru dr A. Kołomycew. Szczegółowe informacje w zakładce Dyżury pracowników.

2017-09-11

zmiana terminu dyżuru prof. M. Delonga » więcej

Zmianie ulega termin dyżuru prof. M. Delonga. Szczegółowe informacje w zakładce Dyżury pracowników.

2017-09-08

zmiana terminu dyżuru dr P. Kucy » więcej

Zmianie ulega termin dyżuru dr P. Kucy. Szczegółowe informacje w zakładce Dyżury pracowników.

2017-09-05

Dyżury pracowników Instytutu » więcej

Informujemy, że dyżury pracowników Instytutu we wrześniu, podlegają bieżącej aktualizacji w zakładce dyżury pracowników, http://www.politologia.univ.rzeszow.pl/pl/dyzury-pracownikow.

2017-08-11

Nieczynny Sekretariat w dniu 14.08.br » więcej

W dniu 14.08.2017 Sekretariat Instytutu Nauk o Polityce będzie nieczynny.

2017-06-29

Dyżur prof. A. Pawłowskiej w dn. 5.07.2017 r. » więcej

W dniu 5 lipca br. odbędzie się dyżur prof. A. Pawłowskiej w godz. 10:00-12:00.

2017-06-28

Dyżur dr D. Szczepańskiego w dn. 29-06-2017 r. » więcej

Zmianie ulega termin dyżuru dr D. Szczepańskiego. Szczegółowe informacje w zakładce Dyżury pracowników.

2017-06-22

Dyżur prof. M. Delonga - 29-06 br. » więcej

W dniu 29 czerwca 2017 r. w godz. 11.00-12.30 odbędzie się dyżur prof. M. Delonga.

 

2017-06-19

Dyżur prof. G. Bonusiaka - zmiana » więcej

Dyżur prof. G. Bonusiaka odbędzie się w środę 21.06.2017 r. w godz. 10:00-11:30.

2017-06-14

Termin dyżurów prof. S. Grabowska - zmiana » więcej

Zmianie ulega termin dyżuru prof. S. Grabowskiej. Szczegółowe informacje w zakładce Dyżury pracowników.

2017-06-14

Termin dyżurów dr T. Koziełło - zmiana » więcej

Zmianie ulega termin dyżuru dr T. Koziełło. Szczegółowe informacje w zakładce Dyżury pracowników.

2017-06-13

Termin dyżurów prof. Wróblewski » więcej

Zmianie ulega termin dyżurów prof. B. Wróblewskiego. Szczegółowe informacje w zakładce Dyżury pracowników.

2017-06-12

Zmiana godziny egz. z przedmiotu Administracja publiczna » więcej

Zmianie ulega godzina przeprowadzenia w dn. 21.06. br. egzaminu z przedmiotu Administracja publiczna z godz. 12:00 na godz.10:00.

2017-06-06

I Politologia studia II stopnia - zajęcia z przedmiotu Współczesne stosunki polityczne » więcej

W dniu 8 czerwca 2017 r. od godz. 12:00, odbędą się zaległe zajęcia z przedmiotu Współczesne stosunki polityczne (ćw. + wykł.) prowadzone przez dr G. Pawlikowskiego.

2017-06-06

Dyżur dr A. Pięty - Szawary » więcej

W dniu 6 czerwca 2017 r. dyżur dr A. Pięty - Szawary nie odbędzie się.

 

2017-06-05

Zmiana terminu egzaminu z przedmiotu Socjologia polityki » więcej

Na prośbę studentów, zmianie ulega termin egzaminu z przedmiotu Socjologia polityki - z planowanego terminu 13.06 br. na 21.06. 2017 r. godz. 10:00.

2017-06-05

Dyżur prof. A. Pawłowskiej w dn. 7.06.2017 r. » więcej

W dniu 7.06.2017 r. dyżur prof. A. Pawłowskiej odbędzie się w godz. 15:00-16:30.

2017-06-02

Zajęcia i dyżur dr B. Kotarby w dn. 9.06.2017 r. » więcej

W dniu 9 czerwca 2017 r., dyżur i zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć przez dr  B. Kotarbę nie odbędą się.

2017-05-29

Spotkanie członków Koła Naukowego Politologów UR » więcej

W dniu 9 czerwca 2017 r. o godz. 11:30 odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków  Koła Naukowego Politologów UR. Miejsce spotkania, czytelnia Instytutut Nauk o Polityce.

2017-05-29

Terminarze sesji egzaminacyjnej » więcej

Informujemy, że terminarze sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 znajdują się w zakładce Rozkład zajęć.

2017-05-26

PILNE I Politologia studia I stopnia - zapisy na specjalności i przedmioty do wyboru » więcej

W dniach 29 maja – 31 maja 2017 r. w godz. 9.00-12.00 odbędą się zapisy na Specjalności i Przedmioty do wyboru.

Do wyboru jest jedna z trzech specjalności:

 • Dziennikarstwo polityczne
 • Realizacja projektów europejskich
 • Polityka bezpieczeństwa

Do wyboru są dwa przedmioty z sześciu następujących:

 • Społeczeństwo obywatelskie
 • Procesy migracyjne we współczesnym świecie
 • Religie i związki wyznaniowe
 • Finanse publiczne
 • Geografia polityczna
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka

2017-05-26

PILNE II Politologia studia I stopnia - zapisy na przedmioty do wyboru » więcej

II Politologia studia I stopnia

W dniach 5-8 czerwca 2017 r. w godz. 9.00-12.00 odbędą się zapisy na Przedmioty do wyboru, które będą realizowane w planie studiów w semestrze VI.

Do wyboru są trzy przedmioty z sześciu następujących:

 • Terroryzm międzynarodowy
 • Organizacje międzynarodowe
 • Komunikowanie społeczne
 • Organy ochrony prawnej
 • Przedsiębiorczość i rynek pracy
 • Prawa człowieka w Polsce

2017-05-26

PILNE I Politologia studia II stopnia - zapisy na specjalności » więcej

W dniach 2-6 czerwca 2017 r. w godz. 9.00-12.00 odbędą się zapisy na Specjalności.

Do wyboru jest jedna z trzech specjalności:

 • Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym
 • Komunikowanie i nowe media
 • Polityka bezpieczeństwa

2017-05-23

Zajęcia i dyżur dr P. Kuca w dn. 24.05.2017 r. » więcej

 W dniu 24 maja 2017 r., dyżur i zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć przez dr  P. Kucę nie odbędą się.

2017-05-23

Godziny rektorskie w dniach 25-26 maja br. Szczegóły w rozwinięciu komunikatu. » więcej

Na wniosek Samorządu Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego w dniu 25.05.2017 od godziny 10:00 oraz w dniu 26.05.2017 zostały ustalone godziny wolne od zajęć dydaktycznych (godziny rektorskie) dla studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

 

2017-05-18

Zajęcia dr K. Cwynar w dn. 19.05.2017 r. » więcej

 W dniu 19 maja 2017 r., zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć przez dr  K. Cwynar nie odbędą się.

2017-05-17

POMOC MATERIALNA – rok akademicki 2017/2018 WYDZIAŁ SOCJOLOGICZNO-HISTORYCZNY » więcej

Studenci, którzy będą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2017/2018 zobowiązani są w terminie: do 15 czerwca 2017 r.:

 •         złożyć wniosek elektronicznie w systemie Uczelnia 10 poprzez serwis  internetowy Wirtualna Uczelnia    (wu.ur.edu.pl)
 •         wydrukować zarejestrowany wniosek wraz z załącznikami, podpisać, a następnie złożyć wraz z kompletem wymaganej dokumentacji w Dziekanacie ds. socjalnych Wydziału Socjologiczno-Historycznego  pok. nr 29  (budynek A-1, ul. Rejtana 16c), kontakt: - tel. 17 872 13 35, email: styp-wsh@ur.edu.pl  (od wtorku do piątku w godz. od 9.00 – 13.00, w poniedziałki Dziekanat nieczynny)

Studenci studiów niestacjonarnych i doktoranci dodatkowo będą mogli złożyć wnioski o w/w świadczenia pomocy materialnej w sobotę 3 czerwca 2017 r. w godz. od 9.00 do 13.00.

UWAGA:

Instrukcje dotyczące elektronicznego wypełniania wniosków, Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej od roku akademickiego 2017/2018, nowe wzory wniosków, oświadczeń i zaświadczeń, wykaz dokumentacji obowiązującej przy składaniu wniosku o pomoc materialną (S - zał. 9), Zasady ustalania i obliczania dochodu w rodzinie studenta (S - zał. 8) można znaleźć na stronie internetowej UR:

http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna/stypendia-dla-studentow/regulamin

2017-05-16

Zajęcia i dyżur dra G. Pawlikowskiego w dn. 19.05.2017 r. » więcej

W dniu 19 maja 2017 r., dyżur i zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć przez dra G. Pawlikowskiego nie odbędą się

2017-05-16

Zajęcia i dyżur dr K. Cwynar w dn. 18.05.2017 r. » więcej

W dniu 18 maja 2017 r., dyżur i zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć przez dr  K. Cwynar nie odbędą się.

2017-05-16

Zajęcia i dyżur dr M.Malczyńską - Biały w dn. 19.05.2017 r. » więcej

 W dniu 19 maja 2017 r., dyżur i zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć przez dr M.Malczyńską - Biały nie odbędą się.

2017-05-15

Zajęcia prowadzone przez prof. M.Delonga w dniu 5 czerwca 2017 r. » więcej

W dniu 5 czerwca 2017 r. w godz. 11.30-14.45 odbędą się zaległe zajęcia prowadzone przez prof. M. Delonga.

2017-05-12

Zajęcia i dyżur dra D. Szczepańskiego dniach 18-19.05.2017 r. » więcej

W dniach 18-19.05.2017 r., dyżur i zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć przez dra D. Szczepańskiego nie odbędą się.

2017-05-11

Zajęcia i dyżur prof. B. Wróblewskiegow dniach 18-19.05.2017 r. » więcej

W dniach 18-19.05.2017 r., dyżur i zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć przez prof. B. Wróblewskiego nie odbędą się.

2017-05-11

Seminarium prof. A. Pawłowska w dniu 18 maja 2017 r. » więcej

W dniu 18 maja 2017 r. seminarium prowadzone przez prof. A. Pawłowską nie odbędzie się.

 

2017-05-11

Zajęcia i dyżur dra G. Pawlikowskiego w dn. 12.05.2017 r. » więcej

W dniu 12 maja 2017 r., dyżur i zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć przez dra G. Pawlikowskiego nie odbędą się

2017-05-11

Zajęcia prowadzone przez prof. A. Pawłowską w dniu 24 maja 2017 r. » więcej

W dniu 24 maja 2017 r. na prośbę studentów zajęcia z przedmiotu Administracja publiczna (ćw. + wykład) prowadzonego przez Prof. A. Pawłowską rozpoczną się od godz. 9:00 w sali 342.

2017-05-11

Zajęcia i dyżur prof. R.Grabowskiego w dniach 12 i 19 maja 2017 r. » więcej

W dniach 12 i 19 maja 2017 r. dyżur i zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć przez dra hab. R.Grabowskiego nie odbędą się. Zajęcia zostaną odrobione odpowiednio: w poniedziałki 15 oraz 22 maja br. w godz. 11.30-14.45, w sali 344. Dodatkowo zajęcia z 29 marca br. zostaną odrobione w poniedziałek 29 maja br.

2017-05-08

Zajęcia prowadzone przez dr M.Malczyńską - Biały w dniu 10.05.2017 r. » więcej

Zajęcia prowadzone przez dr M.Malczyńską - Biały w dniu  10.05.2017 r. nie odbędą się.

2017-05-08

Zajęcia i dyżur dra hab. M. Delonga w dniu 8.05.2017 r. » więcej

 W dniu 8 maja 2017 r., dyżur i zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć przez dra hab. M. Delonga nie odbędą się. Zajęcia zostaną odrobione w dniu 12.05 br. o godz. 15:00.

2017-04-28

W dniach 4-5.05.2017 r. sekretariat będzie nie czynny.

2017-04-24

Zajęcia i dyżur prof. R.Grabowskiego w dniach 27-28.04.2017 r. » więcej

W dniach 27-28 kwietnia 2017 r., dyżur i zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć przez prof. R.Grabowskiego nie odbędą się. Zajęcia z przedmiotu System polityczny RP zostaną odrobione w dniu 8 maja 2017, godz. 11.30 i 13.15.

 

2017-04-21

Zajęcia i dyżur prof. W. Furmana w dniu 25.04.2017 r. » więcej

 W dniu 25 kwietnia 2017 r., dyżur i zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć przez prof. W. Furmana nie odbędą się.

2017-04-21

Zajęcia i dyżur dr M.Malczyńską - Biały w dniach 26-28.04.2017 r. » więcej

W dniach 26-28 kwietnia 2017 r., dyżur i zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć przez dr M.Malczyńską - Biały nie odbędą się.

2017-04-20

Zajęcia i dyżur dr K.Cwynar w dniach 20-21.04.2017 r. » więcej

W dniach 20-21 kwietnia 2017 r., dyżur i zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć przez dr K.Cwynar nie odbędą się.

2017-04-12

W dniach 18-19.04.2017 r. sekretariat będzie nie czynny.

2017-04-07

Zajęcia i dyżur dra hab. M. Delonga w dniu 10.04.2017 r. » więcej

W dniu 10 kwietnia 2017 r., dyżur i zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć przez dra hab. M. Delonga nie odbędą się.

2017-04-06

Przerwa świąteczna w dniach 13.04.-19.04.2017 r. » więcej

Zgodnie z Zarządzeniem nr 28/2016 Rektora UR w spr. organizacji roku akd. 2016/2017, w dniach 13.04-19.04.2017 r. obowiązuje przerwa świąteczna. 

2017-04-04

Godziny dziekańskie w dniu 6 kwietnia br. » więcej

Na wniosek Samorządu Studentów Wydziału Socjologiczno - Historycznego, Dziekan Wydziału zawiesza w dniu 6 kwietnia 2017 r. zajęcia dydaktyczne w godz. 12:00-14:00.

2017-03-31

Zajęcia i dyżur dra hab. M. Delonga w dniu 3.04.2017 r. » więcej

W dniu 3 kwietnia 2017 r., dyżur i zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć przez dra hab. M. Delonga nie odbędą się.

2017-03-31

Zajęcia i dyżur dra B. Kotarby w dniu 7.04.2017 r. » więcej

W dniu 7 kwietnia 2017 r., dyżur i zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć przez dra B. Kotarbę nie odbędą się.

2017-03-30

Zajęcia i dyżur prof. A. Pawłowskiej w dniach 5-6.04.2017 r. » więcej

W dniach 5 i 6 kwietnia 2017 r. dyżur i zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć przez prof. A. Pawłowską nie odbędą się.

2017-03-27

I Politologia studia II stopnia - zajęcia z przedmiotu Decydowanie polityczne » więcej

W dniu 28 marca 2017 r. nie odbędą się zajęcia z przedmiotu Decydowanie polityczne prowadzone przez dr P. Maja.

2017-03-23

Zajęcia i dyżur prof. R. Grabowskiego w dniach 30-31.03.2017 r. » więcej

W dniach 30-31.03.2017 r. dyżur i zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć przez prof. R. Grabowskiego nie odbędą się.

2017-03-23

Zajęcia i dyżur prof. W. Furmana w dniu 28-03-2017 r. » więcej

W dniu 28.03.2017 r. dyżur i zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć przez prof. W. Furmana nie odbędą się.

2017-03-23

II Politologia studia I stopnia - spotkanie informacyjne w sprawie praktyk » więcej

Spotkanie informacyjne w sprawie praktyk objętych programem kształcenia odbędzie się 30 marca 2017 r. o godz. 15:15.

2017-03-22

I i III Politologia studia I stopnia - zajęcia prowadzone przez dr M. Malczyńską - Biały » więcej

W dniu 29 marca 2017 r. zajęcia prowadzone wg. harmonogramu zajęć przez dr M. Malczyńską - Biały nie odbędą się. Zajęcia zostaną odrobione wg. następującego porządku:

 • 3 kwietnia 2017 r. III Politologia studia I stopnia - wykład 11:30-13:00, ćwiczenia 13:00-14:30, sala 343
 • 5 kwietnia 2017 r. I Politologia studia I stopnia - zajęcia w godz.14:45-16:15, sala 343

2017-03-21

II Politologia studia I stopnia - zajęcia z przedmiotu Gatunki dziennikarskie » więcej

W dniu 21 marca 2017 r. zajęcia z przedmiotu Gatunki dziennikarskie prowadzone przez dra P. Kucę nie odbędą się.

2017-03-20

III Politologia studia I stopnia - zajęcia z przedmiotu Publicystyka polityczna » więcej

W dniu 21 marca 2017 r. zajęcia z przedmiotu Publicystyka polityczna prowadzone przez dra P. Kucę nie odbędą się.

2017-03-15

Dyżur dr M. Malczyńskiej - Biały » więcej

Dyżur dr M. Malczyńskiej - Biały w tym tygodniu zostaje przesunięty z piątku na czwartek (16.03.2017 r.) w godz. 9:30 - 11:00.

2017-03-14

Zajęcia i dyżur dr G. Pawlikowskiego w dniu 17.03.2017 r. » więcej

W dniu 17 marca 2017 r. nie odbędą się zajęcia i dyżur prowadzone przez dra Grzegorza Pawlikowskiego.

2017-03-09

I Politologia studia I stopnia - zajęcia dr hab. M. Delong » więcej

Informujemy, że w dniu 13 marca 2017 r. zostaną odrobione zajęcia z przedmiotu Etyka w polityce dr hab M. Delonga. Zajęcia odbędą się w godz. 11.15-12:45 w sali 339.

2017-03-09

Zajęcia i dyżur dr D. Szczepański » więcej

W dniach 16-17 marca 2017 r. dyżur i  zajęcia prowadzone przez dra D. Szczepańskiego nie odbędą się.

2017-03-08

I Politologia studia I stopnia - zajęcia prof. S. Rejman » więcej

W dniu 14 marca 2017 r. zostaną odrobione zajęcia z terminu 5 kwietnia 2017 r. prowadzone przez prof. S. Rejman.

2017-03-08

I Politologia studia I stopnia - zajęcia dr A. Pięta-Szawara » więcej

W dniu 14 marca 2017 r. nie odbędą się zajęcia prowadzone przez dr A. Piętę-Szawarę.

2017-03-06

Zajęcia i dyżur dr G. Pawlikowski w dniu 10.03.2017 » więcej

W dniu 10 marca 2017 r. dyżur i  zajęcia prowadzone przez dra G. Pawlikowskiego nie odbędą się.

2017-03-03

I Politologia studia I stopnia - zajęcia i dyżur dr hab. M. Delonga » więcej

W dniu 6 marca 2017 r. dyżur i zajęcia prowadzone przez dr hab. M. Delonga nie odbędą się.

2017-03-03

Dyżur dr M. Malczyńskiej - Biały » więcej

W dniu 3 marca br. nie odbędzie się dyżur dr Miry Malczyńskiej - Biały.

2017-02-27

II Politologia I stopnia Zajęcia i dyżur dr M. Malczyńska- Biały » więcej

Dyżur i zajęcia prowdzone przez dr M. Malczyńską - Biały odbędą się zgodnie z harmonogramem zajeć (3.03.2017 r.)

2017-02-24

Zmiana godzin dyżuru dra G. Pawlikowskiego » więcej

Dyżur dra G.Pawlikowskiego będzie odbywał się w piątek w godz.8:00-9:30.

2017-02-23

I Politologia studia I stopnia - przedmiot Ochrona własności intelektulanej » więcej

Zajęcia z przedmiotu Ochrona własności intelektulanej prowadzone przez dr G. Bonusiaka zostają przesunięte z godziny 8:00 na godz. 9:45 i będą prowadzone w sali 343.

2017-02-23

Zmiana godzin dyżuru dra G. Bonusiaka » więcej

Dyżur dra G. Bonusiaka będzie odbywał się we wtorek w godz. 15:30-17:00.

2017-02-22

Informacja dla studentów » więcej

U W A G A  !!

Dziekanat Wydziału Socjologiczno-Historycznego przypomina o obowiązku złożenia w dziekanacie uzupełnionych indeksów po zakończonej sesji egzaminacyjnej (regulamin studiów § 27).

2017-02-21

I Politologia studia II stopnia - informacja dla studentów z przedłużoną sesją egzaminacyjną » więcej

Terminy zaliczeń przedmiotu Historia instytucji politycznych oraz Metodologia badań politologicznych dla studentów z przedłużoną sesją egzaminacyjną:

 • 28 lutego 2017 r. - zaliczenie ćwiczeń z przedmiotu Historia instytucji politycznych,
 • 7 marca 2017 r. - egzamin z przedmiotu Historia instytucji politycznych,
 • 15 marca 2017 r., godz. 12.45 - zaliczenie z przedmiotu Metodologia badań politologicznych.

2017-02-20

I Politologia studia I stopnia - przedmiot Formy demokracji » więcej

W związku z małą liczbą studentów, zapisaną na przedmiot Formy demokracji, przedmiot nie zostanie uruchomiony w semestrze letnim roku ak. 2016/2017. Studenci zapisani na przedmiot proszeni są o kontakt z sekretariatem Instytutu.

2017-02-20

I Politologia studia I stopnia - zajęcia z przedmiotu Etyka w polityce prowadzone przez dr hab. M. Delonga » więcej

W dniu 22 lutego 2017 r. odbędą się zajęcia z przedmiotu Etyka w polityce, prowadzone przez dr hab. M. Delonga, w godz. 15:00-16:30, sala 339.

2017-02-20

Zmiana godzin dyżuru prof. S. Grabowska

2017-02-20

I Politologia studia II stopnia - zapisy na seminarium dyplomowe » więcej

Zapisy na seminarium dyplomowe - I rok Politologia studia II stopnia prowadzone będą w dniu 21 lutego 2017r. od godziny 9:30-11:00. O kolejności zapisu decyduje średnia z egzaminów z pierszego terminu sesji zimowej I roku studiów II stopnia.

2017-02-17

Dyżury pracowników w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 » więcej

Dyżury pracowników w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 znajdują się w zakładce Dyżury pracowników.

2017-02-17

I Politologia studia I stopnia - zajęcia i dyżur dr hab. M. Delonga » więcej

W dniu 20 lutego 2017 r. dyżur i zajęcia prowadzone przez dr hab. M. Delonga nie odbędą się.

2017-02-16

II Politologia studia II stopnia - zmiana w harmonogramach zajęć - Psychologia polityki » więcej

Nastąpiła zmiana w harmonogramie zajęć II Politologia studia II stopnia - przeniesienie zajęć z przdmiotu Psychologia polityki.

2017-02-15

II Politologia studia I stopnia - zmiana w harmonogramie zajęć - j. ang. » więcej

Nastąpiła zmiana w harmonogramie zajęć II Politologia studia I stopnia - przeniesienie zajęć z przdmiotu język angielski.

2017-02-13

Dyżur dra hab. M. Delonga » więcej

Dyżur dra hab. M. Delonga z dnia 13 lutego 2017 r. zostaje przesunięty na dzień 14 lutego 2017 r. na godz. 8:30.

2017-02-13

Dyżur dra G. Pawlikowskiego » więcej

Dyżur dra G. Pawlikowski z dnia 17 lutego 2017 r. zostaje przesunięty na dzień 16 lutego 2017 r. w godz. 9.00-10.30.

2017-02-13

Zmiana godzin egzaminu oraz dyżuru dr P. Maj » więcej

Dyżur oraz egzamin poprawkowy u dr P. Maj, odbędzie się w godz. 14:00-15:30.

2017-02-13

I Politologia studia I stopnia - zmiany w harmonogramach » więcej

Nastąpiła zmiana w harmonogramie zajęć I Politologia studia I stopnia - przeniesienie zajęć z przdmiotu System polityczny RP.

2017-02-06

Harmonogramy zajęć na semestr letni 2016/2017 » więcej

Informujemy, że harmonogramy zajęć na semestr letni roku akademickiego 2016/2017 znajdują się w zakładce Rozkład zajęć.

Uwaga! Prosimy o śledzenie harmonogramów, gdyż mogą jeszcze ulec nieznacznym zmianom.

2017-02-02

Dyżur dr G. Pawlikowskiego » więcej

W dniu 3 lutego 2017 r. nie odbędzie się dyżur dr G. Pawlikowskiego .

2017-01-26

Dyżury pracowników w poprawkowej sesji zimowej. » więcej

Dyżury pracowników w poprawkowej sesji zimowej 2016/2017 znajdują się w zakładce pliki do pobrania.

2017-01-26

Dyżur dr K. Cwynar » więcej

Dyżur w sesji zimowej 2016/2017 dr K. Cwynar odbędzie się w czwartek 2 lutego 2017 r. w godz. 8:30-10:00.

2017-01-20

Dyżury pracowników w sesji zimowej » więcej

Dyżury pracowników w sesji zimowej 2016/2017 znajdują się w zakładce pliki do pobrania.

Przypominamy, że sesja egzaminacyjna trwa od 23 stycznia do 5 lutego 2017 r., a sesja poprawkowa od 13 do 19 lutego 2017 r.

2017-01-20

II Politologia studia I stopnia - zapisy na seminarium dyplomowe » więcej

Zapisy na seminarium dyplomowe - II rok Politologia studia I stopnia prowadzone będą w dniu 24 stycznia 2017r. od godziny 9:00-11:00. O kolejności zapisu decyduje średnia z egzaminów z I roku studiów.

2017-01-20

I Politologia studia I stopnia - zapisy na przedmioty do wyboru » więcej

W dniach 30 stycznia 2017 r. - 2 lutego 2017 r. w godz. 9:00-11:00 w sekretariacie odbędą się zapisy na przedmioty do wyboru. Do wyboru są dwa z pięciu poniższych przedmiotów:     1. Retoryka i erystyka     2. Etyka w polityce     3. Podstawy socjologii     4. Polityka konsumencka     5. Formy demokracji      W przypadku niezgłoszenia się w powyższym terminie zapis zostanie dokonany odgórnie.

2017-01-17

III Politologia studia I stopnia - zmiana terminu egzaminu poprawkowego z przedmiotu Samorząd i polityka lokalna » więcej

Termin egzaminu poprawkowego z przedmiotu Samorząd i polityka i lokalna zostaje przesunięty z dnia 14.02.2017 r. na dzień 13.02 2017 r. na godz. 10:00.

2017-01-16

II Politologia studia I stopnia - przesunięcie zajęć prowadzonych przez dra hab. M. Delonga » więcej

Zajęcia dra hab. M. Delonga z dnia 19 stycznia 2017 r. zostają przesunięte na dzień 18 stycznia 2017 r. i odbędą się następująco: 11:30-13:00 Polityki Unii Europejskiej (wykład) s. 341 13:15-14:45 Religie i związki wyznaniowe (wykład) s. 339 15:00-16:30 Religie i związki wyznaniowe (ćwiczenia) s. 339.

2017-01-13

Terminarze sesji egzaminacyjnej » więcej

Informujemy, że terminarze sesji egzaminacyjnej w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 znajdują się w zakładce Rozkład zajęć.

2017-01-04

II Politologia studia II stopnia - zajęcia prowadzone przez dra G.Pawlikowskiego » więcej

W dniu 5 stycznia 2017 r. nie odbędą się zajęcia prowadzone przez dra G. Pawlikowskiego. 

2017-01-03

II Politologia studia I stopnia - zajęcia prowadzone przez dra hab. M. Delonga » więcej

W dniu 5 stycznia 2017 r. nie odbędą się zajęcia prowadzone przez dr hab.  M. Delonga. Zajęcia zostaną odrobione w dniu 11 stycznia 2017 r. następująco: 11:30-13:00 Polityki Unii Europejskiej (wykład) s. 341, 13:15-14:45 Religie i związki wyznaniowe (wykład) s. 339 15:00-16:30 Religie i związki wyznaniowe (ćwiczenia) s. 339.

2017-01-03

III Politologia studia I stopnia - zajęcia prowadzone przez dr hab. M. Delonga 9.01.2017 r. » więcej

W dniu 9 stycznia 2017 r. nie odbędą się zajęcia z przedmiotu Integracja europejska.

2017-01-03

II Politologia studia I stopnia, III Politologia studia I stopnia - zajęcia i dyżur dra P. Kucy w dniu 4.01.2017 r. » więcej

W dniu 4 stycznia 2017 r. zajęcia prowadzone przez dra P. Kucę. odbędą się wg. harmonogramu zajęć.

2017-01-03

I Politologia studia II stopnia -zajęcia z przedmiotu Historia instytucji politycznych » więcej

Zajęcia z przedmiotu Historia instytucji politycznych z dnia 4 stycznia 2017 r. zostają przesunięte na dzień 5 stycznia 2017 r. na godz. 9:00-10:30 i odbędą się w s. 343.

2016-12-21

W dniu 22 grudnia 2016 r. sekretariat będzie nieczynny.

2016-12-19

II Politologia studia I stopnia - zajęcia i dyżur prof. R. Grabowskiego w dniu 19.12.2016 » więcej

W dniu 19 grudnia 2016 r. nie odbędą się zajęcia i dyżur prowadzone przez prof. R. Grabowskiego.

2016-12-19

Godziny rektorskie! » więcej

Informujemy, iż na wniosek Samorządu Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego w dniu 23.12.2016 przez cały dzień oraz w dniu 2.01.2017 do godziny 12:00 zostały ustalone godziny wolne od zajęć dydaktycznych (godziny rektorskie) dla studentów studiów stacjonarnych.

2016-12-19

I Politologia studia I stopnia - wykład z przedmiotu Najnowsza historia polityczna » więcej

Wykład z przedmiotu Najnowsza historia polityczna z dnia 6 stycznia 2017 r. zostaje przesunięty na dzień 12 stycznia 2017 r. na godz. 11:30-13:00 i odbędą się w s. 339.

2016-12-19

II Politologia studia I stopnia - zajęcia z przedmiotu Geografia polityczna » więcej

Zajęcia z przedmiotu Geografia polityczna z dnia 6 stycznia 2017 r. zostają przesunięte na dzień 18 stycznia 2017 r. na godz. 13:00-14:30 (wykład) oraz 14:30-16:00 (ćwiczenia) i odbędą się w s. 339.

2016-12-16

II Politologia studia I stopnia - przesunięcie zajęć prowadzonych przez dra hab. M. Delonga » więcej

Zajęcia dra hab. M. Delonga z dnia 22 grudnia 2016 r. zostają przesunięte na dzień 21 grudnia 2016 r. i odbędą się następująco: 11:30-13:00 Polityki Unii Europejskiej (wykład) s. 341 13:15-14:45 Religie i związki wyznaniowe (wykład) s. 339 15:00-16:30 Religie i związki wyznaniowe (ćwiczenia) s. 339.

2016-12-15

I Politoogia studia I stopnia - wykład z przedmiotu Najnowsza historia polityczna » więcej

Wykład z przedmiotu Najnowsza historia polityczna z dnia 23 grudnia 2016 r. zostaje przesunięty na dzień 19 grudnia 2016 r. na godz. 13:00-14:30 i odbędzie się w s. 339.

2016-12-13

II Politologia studia I stopnia - zajęcia z przedmiotu Wstęp do badań politologicznych » więcej

Zaległe zajęcia z przedmiotu Wstęp do badań politologicznych odbędą się w dniu 20 grudnia 2016 r. o godz. 15:00 w s. 346.

2016-11-24

Zmiana terminu dyżuru prof. R. Grabowskiego od dnia 28.11.2016 » więcej

Od dnia 28 listopada 2016 r. dyżur prof. Radosława Grabowskiego będzie się odbywał w poniedziałki w godz. 13:00-14:30.

2016-11-24

II Politologia studia II stopnia - zmiana terminu seminarium prof. R. Grabowskiego od dnia 28.11.2016 » więcej

Od dnia 28 listopada 2016 r. Seminarium magisterskie prof. Radosława Grabowskiego będzie się odbywać w czwartki w godz. 8:30-10:00 w p. 330.

2016-10-13

II Politologia studia I stopnia - zmiany w harmonogramie zajęć » więcej

Od dnia 18 października 2016 r. ćwiczenia z przedmiotu Partie polityczne i systemy partyjne odbywać się będą w s. 344.    

Od dnia 18 października 2016 r. zajęcia z przedmiotu Finanse publiczne odbywać się będą we wtorki w s. 341 w godz. 15:00-16:30 (wykład) i 16:45-18:15 (ćwiczenia).

2016-10-06

Wykładu ogólnouczelniane - terminy i sale » więcej

Wykaz przedmiotów ogólnouczelnianych realizowanych na studiach stacjonarnych w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 wraz z terminami i godzinami zajęć znajduje się na stronie internetowej http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/aktualnosci/23088,przedmioty-ogolnouczelnianie-w-semestrze-zimowym-roku-akademickiego-20162017-terminy-i-godziny-zajec.html