Komunikaty dla studentów

2019-11-06

I Bezpieczeństwo wewnętrzne studia niestacjonarne mgr Dominik Boratyn » więcej

W dniu 8 grudnia 2019 nie odbędą się zajecia z mgr Dominikiem Boratyn. Zostaną one odrobione w dniu 17 listopada 2019.

2019-10-29

Zajęcia wypadające w inne dni tygodnia na studiach stacjonarnych » więcej

Informujemy, że w związku z Zarządzeniem Rektora dotyczącym organizacji roku akademickiego 2019/2020 i wypadającymi dniami wolnymi, brakujące zajęcia w planie studiów zostały zaplanowane w sposób przedstawiony w załączniku "Zajęcia studiów stacjonarnych wypadające w inne dni tygodnia niż w rozkładach tygodniowych" znajdującym się w Zakładce Rozkład Zajęć.

2019-10-25

II Politologia studia I stopnia - ćwiczenia z przedmiotu Geografia polityczna » więcej

Ćwiczenia z przedmiotu Geografia polityczna z dnia 31 października 2019 r. zostaną przełożone na dzień 29 października 2019 r. i odbędą się o godz. 11:30 w czytelni Instytutu.

2019-10-25

III Bezpieczeństwo studia I stopnia - zajęcia mgra K. Piękosia w dniu 29.10.2019 » więcej

W dniu 29 października 2019 r. nie odbędą się zajęcia prowadzone przez mgra Karola Piękosia.

2019-10-25

W dniach 28-31 października 2019 r. Sekretariat będzie czynny w godzinach 10:00-12:00.

2019-10-24

II Politologia studia I stopnia - wykład z przedmiotu Sektor publiczny w Polsce » więcej

W dniu 30 października 2019 r. nie odbędzie się wykład z przedmiotu Sektor publiczny w Polsce. Zostanie on odrobiony w dniu 6 listopada 2019 r. o godzinie 11:30-13:00 w czytelni Instytutu.

2019-10-23

Godziny rektorskie! » więcej

W dniu 31 października 2019 r. od godz. 14.00 ustalone zostały godziny wolne od zajęć dydaktycznych (godziny rektorskie) dla studentów studiów stacjonarnych  I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

2019-10-22

I Politologia studia I i II stopnia, I Bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia stacjonarne - szkolenie BHP! » więcej

W dniu 6 listopada 2019 r. o godz. 15:00 w s. 346 odbędzie się obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów.

2019-10-22

I Bezpieczeństwo wewnętrzne studia niestacjonarne - zajęcia w dniu 17.11.2019 » więcej

W dniu 17 listopada 2019 r. nie odbędą się zajęcia prowadzone przez mgra Dominika Boratyna.

2019-10-22

III Bezpieczeństwo wewnętrzne studia niestacjonarne - zajęcia z dnia 26.10.2019 » więcej

W dniu 26 października 2019 r. nie odbędą się zajęcia z przedmiotu Kierowanie zasobami ludzkimi. Zostaną one odrobione w dniu 24 listopada 2019 r. w godz. 11:50-14:50.

2019-10-17

I Politologia studia II stopnia - zajęcia dr A. Pięty-Szawary » więcej

Zajęcia dr Anny Pięty-Szawary z dnia 11 października 2019 r. zostaną odrobione następująco:            

  • 24.10.2019 r., godz. 8:30-10:00 s. 342 – Metodologia badań politologicznych, konw.           
  • 31.10.2019 r., godz. 8:30-10:00 s. 342 – Współczesne doktryny polityczne, ćw.           
  • 7.11.2019 r., godz. 8:30-10:00 s. 342 – Historia instytucji politycznych, ćw.

2019-10-17

Dyżur dr A. Pięty-Szawary w dniach 24 i 31.10.2019 oraz 7.11.2019 » więcej

W dniach 24 i 31 października oraz 7 listopada 2019 r. dyżur dr Anny Pięty-Szawary odbędzie się w godz. 11:30-13:00

2019-10-16

II Politologia studia I stopnia - zmiany w harmonogramie zajęć! » więcej

Informujemy, że od czwartego tygodnia dydaktycznego (21-27.10.2019 r.) zajęcia z przedmiotu Współczesne systemy polityczne prowadzone przez dra hab. R. Grabowskiego, prof. UR odbywać się będą we wtorki, począwszy od 22.10.2019 r., następująco:          

13:15-14:45 s. 345 – wykład           

15:00-16:30 s. 345 – ćwiczenia

2019-10-16

II Politologia studia II stopnia - zmiany w harmonogramie zajęć! » więcej

Informujemy, że od czwartego tygodnia dydaktycznego (21-27.10.2019 r.) seminarium dyplomowe prowadzone przez dra hab. R. Grabowskiego, prof. UR odbywać się będzie we wtorki, począwszy od 22.10.2019 r., w godz. 11:30-13:00 w p. 328.            

Ponadto, pierwsze zajęcia z przedmiotu Służby specjalne prowadzone przez dra hab. L. Pawlikowicza, prof. UR odbędą się w dniu 21 października 2019 r.

2019-10-08

Wykłady ogólnouczelniane - ogłoszenia » więcej

Informujemy, że na stronie http://www.ur.edu.pl/studenci/ogloszenia znajdują się informacje dotyczące wykładów ogólnouczelnianych, w tym ich odwołania.

2019-10-02

Przedmioty ogólnouczelniane » więcej

Informacja odnośnie miejsc i terminów odbywania przedmiotów ogólnouczelnianych znajduje się na stronie http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-rekrutacji-i-toku-studiow/aktualnosci/przedmioty-ogolnouczelniane/rok-akademicki-2019-2020/semestr-zimowy

2019-09-30

I Bezpieczeństwo wewnętrzne studia stacjonarne i niestacjonarne, I Politologia studia I i II stopnia » więcej

Przypominamy o obowiązkowym odbyciu szkolenia bibliotecznego dla studentów I roku studiów. Szkolenie odbywa się on-line poprzez stronę http://szkoleniebur.ur.edu.pl/

2019-07-01

Studentki i Studenci II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku: bezpieczeństwo wewnętrzne: » więcej

Przypominamy o konieczności załatwienia formalności dotyczących praktyk w semestrze zimowym roku akad. 2019/2020 najpóźniej do 12 lipca 2019 r. - szczegóły w zakładce: http://www.politologia.univ.rzeszow.pl/pl/praktyki-studenckie

2019-01-18

PILNE! W dniu 18-1-2019 został znaleziony pierścionek » więcej

W dniu 18-1-2019 r. w Instytucie został znaleziony pierścionek, który pozostaje do odbioru w czytelni Instytutu.