Koło Naukowe „HUMAN RIGHTS” powstało w kwietniu 2017r. jako inicjatywa studentów Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zrzesza ono studentów takich kierunków jak politologia, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz praca socjalna, utrzymując jednocześnie współpracę naukową z pozostałymi wydziałami uczelni. Tematyką przewodnią koła są prawa człowieka. Koło obecnie  posiada trzy sekcje – pierwszą, ściśle związaną z tematyką praw człowieka, oraz sekcję bezpieczeństwa naukową, zajmującą się naukowym podejściem do zagadnień bezpieczeństwa oraz praktyczną, która zajmuje się organizacją zajęć praktycznych takich jak strzelnica czy musztra.

HUMAN RIGHTS uczestniczyło w organizacji konferencji „Naruszenia praw człowieka we współczesnym świecie”, która odbyła się w czerwcu 2017r. Ponadto przy współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, było zaangażowane w prezentację filmów z serii WATCH DOCS. Działalność koła była również widoczna przy okazji konferencji „Współczesna polityka bezpieczeństwa – aspekty militarne i społeczno-gospodarcze” oraz w kontekście ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności. Obecnie koło organizuje cykl spotkań z praktykami, w ramach którego zapraszane są osoby zawodowo związane z tematyką bezpieczeństwa i praw człowieka.

 

W 2018 powołano nowy zarząd koła w składzie:

Szymon Rutkowski - prezes

Jestem studentem oraz starostą  na IV roku politologii w Instytucie Nauk o polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego. Obecnie pełnię funkcję prezesa Koła Naukowego Human Rights, które miałem przyjemność współtworzyć. W swojej działalności społecznej kieruje się rozsądkiem oraz staram się znaleźć jak najlepszą ścieżkę działania. W realizacji działalności koła pomaga mi doświadczenie jakie zdobywam będąc instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego w stopniu podharcmistrza. Moimi zainteresowaniami naukowymi są zagadnienia związane z geopolityką, terroryzmem, obronnością państwa oraz konfliktami zbrojnymi w szczególności na obszarze byłej Jugosławii. Ponadto interesuje się historią, militariami, turystyką, literaturą i wszelkimi inicjatywami społecznymi.

Katarzyna Cyrkun - wiceprezes

Jestem młodym, odpowiedzialnym i dynamicznym człowiekiem, o dużym potencjale intelektualnym i dobrych umiejętnościach społecznych. W ramach Uniwersytetu Rzeszowskiego wchodzę w skład Odwoławczej Komisji Stypendialnej, Rady Wydziału, Rady Programowej oraz pełnię funkcję Starosty II roku Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jestem odpowiedzialna za te stanowiska, ponieważ zostałam obdarzona zaufaniem studentów oraz Władz Uczelni, co pokazuje, że cieszę się dużą sympatią. Jestem patriotką, szczególnie lokalną, z tego też względu przysięgałam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej oraz bronić jej niepodległości jako żołnierz Wojska Polskiego. Byłam również uczennicą klasy o profilu mundurowym, a obecnie jestem studentką bezpieczeństwa wewnętrznego.

Nikola Czarnota - sekretarz

Jestem studentką II roku Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego. Mam pomysł na siebie i swoją przyszłość. Potrafię spełnić czyjeś, ale również swoje oczekiwania. Jestem ambitna i energiczna, cechuję się wysoką motywacją. Wiele się nauczyłam w życiu, jestem rozsądną oraz pomysłową osobą. Jasno wyznaczam sobie cele i konsekwentnie do nich dążę. Jestem osobą, która nie potrafi żyć w oderwaniu od społeczności, na rzecz której lubię działać. Jako strażak wiem jak ważna jest odpowiedzialność i poczucie obowiązku wobec ludności, która jest narażona na niebezpieczeństwa. Zawsze jestem chętna do pomocy, nie stronię od nowych wyzwań. Posiadam wszechstronne zainteresowania m.in. interesuję się zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem lokalnym jak i międzynarodowym, prawami człowieka, sportem, motoryzacją, podróżami czy też fotografią. Poza tym jako pianistka interesuję się muzyką, zwłaszcza klasyczną.

Maciej Trojnar - skarbnik

Jestem studentem II roku I stopnia Bezpieczeństwa wewnętrznego na wydziale Socjologiczno – Historycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Interesuję się szeroko rozumianym bezpieczeństwem, które zapewniają ludziom takie jednostki jak Straż Pożarna i Policja. Jestem także Kwalifikowanym Ratownikiem i członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego. Moją pasją jest motoryzacja. Interesuje się starszymi autami oraz motocyklami. Jestem osobą miłą, przyjazną i przyjacielską. Znajomości potrafię zawierać szybko i łatwo. Zawsze staram się trzymać swoich poglądów i nie zmieniać zdania pod wpływem opinii innych ludzi. Wszystkim moim przyjaciołom służę pomocą i wsparciem. Zawsze dążę do wyznaczonych sobie celów.

Więcej o naszych działaniach można dowiedzieć się z naszej strony na Facebook: https://www.facebook.com/Ko%C5%82o-Naukowe-HUMAN-RIGHTS-UR-133606557556508/