Kierunki studiów w roku akademickim 2019/2020

 

1. Politologia:

Studia I stopnia - stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności:

  • Zarządzanie w sektorze publicznym

  • Dziennikarstwo polityczne

  • Bezpieczeństwo państwa

 

Studia II stopnia - stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności:

  • Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym

  • Polityka informacyjna

  • Polityka bezpieczeństwa

 

2. Bezpieczeństwo wewnętrzne:

Studia I stopnia - stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności:

  • Zarządzanie kryzysowe

  • Bezpieczeństwo publiczne

Studia II stopnia - stacjonarne i niestacjonarne ( od roku akademickiego 2020/2021)

Specjalności:

  • Służby mundurowe
  • Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym