Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe „Fotografia dziennikarska, promocyjna i użytkowa” jest złożenie wymaganych dokumentów:

  1. Podania o przyjęcie na studia podyplomowe organizowane przez UR - pobierz tutaj
  2. Poświadczonej przez UR kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych.
  3. Poświadczonej przez UR kopii dowodu osobistego (lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem).

          

           Dokumenty prosimy składać w Instytucie Nauk o Polityce Uniwersytetetu Rzeszowskiego (Al. mjr. W. Kopisto 2a, 35-959 Rzeszów), w pokoju 325, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-14:30.

           Wymagana jest również rekrutacja elektroniczna na studia poprzez system rekrutacji znajdujący się na stronie https://irk.ur.edu.pl/Podyplomowe/

 

Minimalna liczba studentów w grupie konieczna do uruchomienia studiów – 20

Maksymalna liczba studentów w grupie – 30

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc.

 

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie przez studenta własnego aparatu fotograficznego.