Plan studiów podyplomowych obejmuje następujące przedmioty:

 

Przedmiot

Liczba godzin

Prowadzący Program przedmiotu

1. Historia i mistrzowie fotografii                                   

8

prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński sylabus

2. Prasowe i fotograficzne gatunki dziennikarskie      

8

prof. nadzw. dr hab. Wociech Furman sylabus

3. Podstawy prawa dla fotografów 

10

prof. nadzw. dr hab. Radosław Grabowski sylabus

4. Podstawy fotografii

10

Krzysztof Koch sylabus

5. Fotografia dziennikarska

15

Waldemar Sosnowski sylabus

6. Fotografia portretowa

15

Tadeusz Poźniak sylabus

7. Fotografia reklamowa

15

Tadeusz Poźniak sylabus

8. Fotografia architektury 

15

Tadeusz Poźniak sylabus

9. Fotografia w usługach on-line

15

Krzysztof Koch sylabus

10. Fotografia krajobrazu

15

Waldemar Sosnowski sylabus

11. Fotoedycja

10

Waldemar Sosnowski

sylabus

12. Kompozycja tekstu i fotografii

10

Aneta Gieroń sylabus

13. Przygotowanie portfolio

6

Krzysztof Koch sylabus

14. Dobór sprzętu fotograficznego

6

Krzysztof Koch sylabus

15. Seminarium dyplomowe

10

Waldemar Sosnowski

sylabus

 

Szczegółowy plan studiów z podziałem na semestry i formą zajęć możesz pobrać TUTAJ.