prof. nadzw. dr hab. Wojciech Furman

 Był redaktorem naczelnym miesięcznika młodzieżowego „Prometej" i tygodnika studenckiego „ITD", sekretarzem redakcji dzienników „Nowiny" i „Super Nowości", specjalistą public relations w spółce Bimex-Böllhoff. W latach 2000-2008 prodziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie. Od 2003 roku adiunkt, następnie profesor nadzwyczajny i kierownik Zakładu Komunikowania Społecznego w Katedrze Politologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Autor książek „Sekrety public relations”, „Dziennikarstwo i public relations jako dwa typy komunikowania” oraz „Dominacja czy porozumienie? Związki między dziennikarstwem a public relations”; współautor podręczników „Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, język”, „Słownik terminologii medialnej”. Członek komitetu naukowego serii „Akademickie Warsztaty Dziennikarskie" Wydawnictwa Poltext. Współzałożyciel i wieloletni prezes zarządu Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Rzeszowie.

Prowadzone przedmioty: Historia i mistrzowie fotografii

 


Aneta Gieroń

Dziennikarka i publicystka. Współwłaścicielka firmy Sagier, w której odpowiada za wszystkie projekty medialne. Współtwórca, redaktor naczelna i wydawca dwumiesięcznika biznesowo-lifestylowego „ViP Biznes &Styl” oraz portalu www.biznesistyl.pl. Pasjonatka ekonomii, polityki i kultury. W coraz większym stopniu zainteresowana doradztwem biznesowym i wizerunkowym.

Prowadzone przedmioty: Kompozycja tekstu i fotografii

 

 
prof. nadzw. dr hab. Radosław Grabowski

Absolwent studiów prawniczych. W 2005 r. obronił rozprawę doktorską „Prawo do ochrony życia w polskim prawie konstytucyjnym” (promotor: prof. dr hab. Mirosław Granat) i uzyskał w dniu 15 czerwca 2005 r. stopień doktora nauk prawnych. Od dnia 1 września 2009 r. zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Politologii UR (Wydział Socjologiczno – Historyczny).

Autor ponad sześćdziesięciu publikacji naukowych, w tym: monografii, rozdziałów w monografiach, artykułów w czasopismach naukowych oraz publikacji takich jak: tłumaczenia, recenzje oraz sprawozdania. Organizator lub współorganizator licznych konferencji naukowych ogólnokrajowych, międzynarodowych oraz innych spotkań naukowych. Uczestnik kilku grantów, w tym: grantu nr 2091078 przyznanym przez Fundację Wyszehradcką, nt.: „Statehood and Symbolics in Central Europe after 1989, grantu nr N N114 250039 pod kierownictwem prof. A. Pawłowskiej finansowanego przez MNISW nt.: Partnerstwo międzysektorowe w procesie tworzenia i realizacji strategii rozwoju lokalnego w województwie podkarpackim oraz staży naukowych.

Prowadzone przedmioty: Podstawy prawa dla fotografów

 

 
Krzysztof Koch

Niezależny fotoreporter i fotograf. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Wielokrotnie nagradzany i wyróżniany na konkursach fotografii prasowej BZWBK Press Foto i Grad Press Photo. Prace video realizowane w toku studiów na PWSFTiTv znalazły się w Galerii Wymiany Józefa Robakowskiego. W latach 2006 - 2013 fotoreporter „Gazety Wyborczej” w Rzeszowie. Swoje zdjęcia publikował w tygodnikach „Newsweek Polska”, „Polityka”, „Wprost”, „Angora”. Obecnie przedsiębiorca – zajmuje się fotografią, filmem, grafiką 3D.

Prowadzone przedmioty: Podstawy fotografii, Fotografia w usługach on-line, Przygotowanie portfolio

 

 
Tadeusz Poźniak

Fotografią zajmuje się od 1998 roku.  Pierwsze kroki jako fotoreporter stawiał w „Gazecie Wyborczej” w Rzeszowie. W latach 2000-2009 pracował w Gazecie Codziennej „Nowiny". Od października 2008 roku stały współpracownik dwumiesięcznika „VIP Biznes&Styl” oraz portalu www.biznesistyl.pl. Od lipca 2009 prowadzi własną firmę realizując projekty fotograficzne. Uczestnik  i organizator wielu wystaw fotograficznych. Autor galerii pt. „Polski Rzym”, poświęconej ostatniej drodze Ojca Św. Jana Pawła II, która była prezentowana w rzeszowskiej Galerii „Pod Ratuszem” i kilku miastach Podkarpacia. W 2004 r. prowadził projekt medialny wspierany przez Europejską Fundację Kultury, który zakończony został wystawą fotograficzną  pt. „Polska – Ukraina poza mitami: marginalizacja społeczna na Ukrainie i w Polsce”. Laureat wielu konkursów fotograficznych (m.in. otrzymał I nagrodę w międzynarodowym konkursie fotograficznym „Jan Paweł II – pamięć i obecność” za fotoreportaż przedstawiający pielgrzymów z Polski uczestniczących w ostatnich chwilach pożegnania Ojca Św. w Watykanie; zdobył też II nagrodę w konkursie fotograficznym „Szerokie pole widzenia” organizowanym przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie;  dwukrotnie zwyciężył w comiesięcznym ogólnopolskim konkursie fotograficznym Klubu Reporterów „Highway” organizowanym przez Uniwersytet Warszawski i Biuro Orkla Press Polska). Autor i współautor zdjęć do wielu albumów.

Prowadzone przedmioty: Fotografia portretowa, Fotografia reklamowa, Dobór sprzętu fotograficznego

 

 
Waldemar Sosnowski

Fotograf dokumentalista i fotoedytor ze specjalnością fotografia prasowa.

Przez 15 lat pracował jako fotoreporter i fotoedytor w „Gazecie Wyborczej”, a następnie w „Polska The Times”. Autor kilkunastu albumów autorskich oraz wielu innych publikacji. Dwukrotnie nominowany do nagrody „Grand Press Photo”. Pomysłodawca  i  twórca kilku bardzo dużych wystaw plenerowych (własnych oraz zbiorowych) prezentowanych między innymi na rzeszowskim i krakowskim  Rynku, oraz w wielu innych miastach. Był zaproszony do prezentacji swoich prac podczas Festiwalu „Singera” w Warszawie i Festiwalu „Explorers” w Łodzi. Współpracował jako wykładowca z Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem Wrocławskim. Obecnie „wolny strzelec”, publikuje swoje prace w najważniejszych opiniotwórczych tytułach.

Prowadzone przedmioty: Fotografia dziennikarska, Fotografia architektury, Fotoedycja, Seminarium dyplomowe

 

 
prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński

Medioznawca i literaturoznawca. Kierownik Zakładu Genologii i Fotografii Uniwersytetu Warszawskiego. Dyrektor Międzynarodowego Instytutu Badań nad Reportażem. Autor i współautor serii podręczników akademickich z zakresu prasowych i fotograficznych gatunków dziennikarskich, fotografii dziennikarskiej i reportażu. Autor monografii o Melchiorze  Wańkowiczu i Ryszardzie Kapuścińskim. Członek rady programowej Antologii polskiego reportażu XX w. pod redakcją Mariusza Szczygła. Redaktor naczelny Naukowego Przeglądu Dziennikarskiego, przewodniczący Kapituły Nagrody Tygodnika „Angora”.  W latach 2003-2014 kierownik Katedry Genologii Dziennikarskiej i Komunikacji Wizualnej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Prowadzone przedmioty: Prasowe i fotograficzne gatunki dziennikarskie

 
 
Jacek Szarek

Autor filmów, fotografii oraz publikacji książkowych poświęconych przyrodzie, kulturze i historii Bieszczadów, Beskidu Niskiego, Pogórza Karpackiego, Roztocza i Kotliny Sandomierskiej.  Za swoje filmy i zdjęcia otrzymał szereg nagród, w tym m.in. I nagrodę na IX Międzynarodowym Festiwalu „TOUR-FILM” w Poznaniu.. W 2009 roku zdobył Nagrodę Loreta, przyznawaną przez Lasy Państwowe, za popularyzowanie wiedzy przyrodniczej i historycznej. Dwukrotnie nagrodzony przez Rade Programową Oddziału TVP w Rzeszowie – jako „Dziennikarz roku 2011” i za całokształt twórczości w roku 2015.  Na VIII Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „Parki Narodowe” zdobył pierwsze nagrody w kategoriach konkursowych „Przyroda” oraz „Człowiek w parku narodowym”. Podczas IV Ogólnopolskiego Festiwalu Fotografii Przyrodniczej w Krynicy jury przyznało mu nagrodę za najlepszą wystawę festiwalu. Decyzją Kapituły Miłośników Bieszczadzkiej Przyrody w 2011 r. otrzymał statuetkę „Bieszczadzkiego żubra”.

Filmy i programy Jacka Szarka emitowane były na antenach ogólnopolskich i  regionalnej, a także w stacjach zagranicznych. Inicjator powstania serwisu „TVP Bieszczady” na Platformie Hybrydowej TVP. W roku 2015 wyróżniony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Prowadzone przedmioty: Fotografia krajobrazu