Dyżury pracowników

prof. dr hab. Agnieszka Pawłowska

prof. dr hab. Agnieszka Pawłowska

w sesji letniej 2018/2019:

12.06.2019 r., 14:00-15:00,
18.06.2019 r., 12:00-13:00,
19.06.2019 r., 11:00-12:00

pokój nr 319
Administracja publiczna
Seminarium magisterskie
telefon: 17 872 11 22
e-mail: apawlowska@ur.edu.pl
dr hab. Grzegorz Bonusiak, prof. UR

dr hab. Grzegorz Bonusiak, prof. UR

w sesji letniej 2018/2019:

Czwartek: 12:00-13:30

pokój nr 320
Socjologia polityki
Migracje - migranci - prawa migrantów
telefon: 17 872 11 70
e-mail: gbon@ur.edu.pl
 dr hab.  Sabina Grabowska, prof. UR

dr hab. Sabina Grabowska, prof. UR

w sesji letniej 2018/2019:

Czwartek: 8:30-10:00

pokój nr 328
Nauka o państwie i prawie
Seminarium magisterskie
telefon: 17 872 11 65
e-mail: ztppp@univ.rzeszow.pl
dr hab. Radosław Grabowski, prof. UR

dr hab. Radosław Grabowski, prof. UR

w sesji letniej 2018/2019:

Czwartek: 8:30-10:00

pokój nr 330
System polityczny RP
Współczesne systemy polityczne
Seminarium magisterskie
Religie i związki wyznaniowe
Ochrona własności intelektualnej
telefon: 17 872 14 92
e-mail: drgrabowski@wp.pl
dr hab. Bartosz Wróblewski, prof. UR

dr hab. Bartosz Wróblewski, prof. UR

w sesji letniej 2018/2019:

13.06.2019 r.: 12:00-13:30
27.06.2019 r.: 12:00-13:30
1.07.2019 r., 12:00-13:30
8.07.2019 r., 12:00-13:30

pokój nr 316
Najnowsza historia polityczna
Organizacje międzynarodowe
Stosunki międzynarodowe
Spory i konflikty międzynarodowe
telefon: 17 872 11 59
e-mail: bwrob@o2.pl
 dr hab. Krzysztof Żarna, prof. UR

dr hab. Krzysztof Żarna, prof. UR

w sesji letniej 2018/2019:

12.06.2019 r., 9:30-11:00
19.06.2019 r., 9:30-11:00
27.06.2019 r., 7:30-9:00
4.07.2019 r., 7:30-9:00
10.07.2019 r., 7:30-9:00

pokój nr 31, al. Rejtana 16C (Dziekanat)
Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Prawa człowieka w Polsce
Stosunki międzynarodowe
telefon: 17 872 13 02 (Dziekanat)/ 11 24 (Instytut)
e-mail: zrnk75@wp.pl
dr hab. Tomasz Koziełło, prof. UR

dr hab. Tomasz Koziełło, prof. UR

w sesji letniej 2018/2019:

Czwartek: 12:00-13:30

pokój nr 329
Współczesne ruchy społeczne
Najnowsza historia polityczna
Teoria polityki
Wstęp do badań politologicznych
Współczesne doktryny polityczne
telefon: 17 872 10 97
e-mail: koziello@poczta.onet.pl
dr hab. Przemysław Maj, prof. UR

dr hab. Przemysław Maj, prof. UR

w sesji letniej 2018/2019:

Czwartek: 9:00-10:30

pokój nr 329
Nauka o polityce
Technologia informacyjna
Partie polityczne i systemy partyjne
Decydowanie polityczne
telefon: 17 872 10 97
e-mail: przemaj@o2.pl
dr Katarzyna M. Cwynar

dr Katarzyna M. Cwynar

w sesji letniej 2018/2019:

14.06.2019 r., 8:00-9:30
17.06.2019 r., 8:00-9:30
1.07.2019 r., 8:00-9:30
12.07.2019 r., 8:00-9:30

pokój nr 332

Organizacja i zarządzanie
Praktyka zawodowa
telefon: 17 872 11 80
e-mail: kmcwynar@o2.pl
dr Anna Kołomycew

dr Anna Kołomycew

w sesji letniej 2018/2019:

19.06.2019 r., 9:00-10:30
27.06.2019 r., 8:00-10:00
4.07.2019 r., 8:00-10:00
11.07.2019 r., 8:00-10:00

pokój nr 321
Współpraca międzysektorowa
Sektor pubiczny w Polsce
Polityki publiczne
telefon: 17 872 11 63
e-mail: anna.kolomycew@ur.edu.pl
dr Bogusław Kotarba

dr Bogusław Kotarba

w sesji letniej 2018/2019:

brak dyżuru

pokój nr 321
Samorząd i polityka lokalna
Prawo europejskie
Polityka społeczna
telefon: 17 872 11 63
e-mail: boguslaw.kotarba@ur.edu.pl
dr Paweł Kuca

dr Paweł Kuca

w sesji letniej:

11.06.2019 r., 9:00-10:30
18.06.2019 r., 9:00-10:30
24.06.2019 r., 9:00-10:30
1.07.2019 r., 9:00-10:30
8.07.2019 r., 9:00-10:30

pokój nr 332
Seminarium dyplomowe
Marketing polityczny
Public Relations
Komunikowanie społeczne
telefon: 17 872 11 80
e-mail: pawel.kuca@ur.edu.pl
dr Mira Malczyńska-Biały

dr Mira Malczyńska-Biały

w sesji letniej 2018/2019:

Środa: 8:30-10:00

pokój nr 317
Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Polityka gospodarcza
Bezpieczeństwo osób i mienia
Bezpieczeństwo imprez masowych
telefon: 17 872 11 64
e-mail: mira19@interia.pl
dr Maciej Milczanowski

dr Maciej Milczanowski

w sesji letniej 2018/2019:

11.06.2019 r., 8:00-10:00
18.06.2019 r., 8:00-10:00
25.06.2019 r., 8:00-10:00
2.07.2019 r., 8:00-10:00

pokój nr 318
telefon: 17 872 11 24
e-mail: macm@poczta.onet.pl
dr Grzegorz Pawlikowski

dr Grzegorz Pawlikowski

w sesji letniej 2018/2019:

Czwartek: 8:00-9:30

pokój nr 317
Współczesne stosunki polityczne
Teorie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego
Polityka bezpieczeństwa wybranych państw europejskich
Polityka bezpieczeństwa III RP
telefon: 17 872 11 64
e-mail: gkpawlikowski@onet.eu
dr Henryk Pietrzak

dr Henryk Pietrzak

w sesji letniej 2018/2019:

Czwartek: 12:00-13:30

pokój nr 332
Komunikowanie społeczne
telefon: 17 872 11 80
e-mail: h.pietrzak@poczta.pl
dr Anna Pięta-Szawara

dr Anna Pięta-Szawara

w sesji letniej 2018/2019:

13.06.2019 r., 9:00-11:00
18.06.2019 r., 11:00-13:00
tel. 872 10 19, pokój nr 327

24.06.2019 r., 12:00-14:00
04.07.2019 r., 13:00-15:00
08.07.2019 r., 12:00-14:00
tel. 872 12 81, pokój nr 264c (bud. A0)


Współczesne ruchy społeczne
Metodologia badań politologicznych
Historia instytucji politycznych
Myśl polityczna
telefon: 17 872 10 19 (p. 327)/ 17 872 12 81 (pokój nr 264c, bud. A0)
e-mail: apieta@ur.edu.pl
dr Dominik Szczepański

dr Dominik Szczepański

w sesji letniej 2018/2019:

Czwartek: 12:00-13:30

pokój nr 333
System polityczny RP
Seminarium dyplomowe
telefon: 17 872 11 15
e-mail: dominik1947@tlen.pl
mgr Dominik Boratyn

mgr Dominik Boratyn

w sesji letniej 2018/2019:

13.06.2019 r., 12:00-13:30
21.06.2019 r., 09:30-11:00
27.06.2019 r., 12:00-13:30
4.07.2019 r., 12:00-13:30
11.07.2019 r., 12:00-13:30

pokój nr 320
Administracja publiczna
Integracja europejska
Współpraca międzysektorowa
Polityki publiczne
telefon: 17 872 11 70
e-mail: dk.boratyn@gmail.com
mgr Karol Piękoś

mgr Karol Piękoś

w sesji letniej 2018/2019:

13.06.2019 r, 9:00-10:30
27.06.2019 r., 9:00-10:30
4.07.2019 r., 9:00-10:30

pokój nr 333
Współczesne systemy polityczne
telefon: 17 872 11 15
e-mail: karol.piekos@yahoo.pl
mgr Damian Wicherek

mgr Damian Wicherek

w sesji letniej 2018/2019:

13.06.2019 r, 9:00-10:30
27.06.2019 r., 9:00-10:30
4.07.2019 r., 9:00-10:30

pokój nr 327
Religie i związki wyznaniowe
Zarządzanie kryzysowe
telefon: 17 872 10 19
e-mail: wicherekdamian@gmail.com