Badania naukowe

 

Projekty badawcze realizowane przez pracowników Instytutu Nauk o Polityce

 


Kierownik lub wykonawca projektu Tytuł projektu Instytucja finansująca Lata realizacji Opis projektu

 

Kierownik projektu:

  • prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Pawlowska

Wykonawcy:

  • dr Anna Gąsior-Niemiec
  • dr Radosław Grabowski
  • dr Anna Kołomycew
  • dr Bogusław Kotarba

Partnerstwo międzysektorowe w procesie tworzenia i realizacji rozwoju lokalnego w województwie podkarpackim

Narodowe Centrum Nauki

2010-2013

Załącznik

 

Wykonawca/członek międzynarodowego zespołu badawczego:

  • dr Anna Kołomycew
  • prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Pawlowska

Rozwój współpracy naukowo-badawczej pogranicza polsko-słowackiego

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2013-2014

Załącznik


 

 

Katedra Politologii jest partnerem w projekcie finansowanym przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki: www.visegradfund.org

The V4EaP Standard Grants Project no. 21250090
Public administration reform in Ukraine: lessons learned from Slovakia and Poland
Strona internetowa projektu: http://www.unipo.sk/filozoficka-fakulta/ipol/projekty/ivf-project
Lista uczestników projektu
Kalendarz projektu
Warsztaty - 7-8 listopada 2013, IMPLEMENTATION OF THE SUBSIDIARITY PRINCIPLE - COOPERATION BETWEEN LOCAL GOVERNMENT AND ITS SOCIAL ENVIRONMENT

 

 

 

Wydawnictwa monograficzne pracowników Instytutu Nauk o Polityce wydane w latach 2011-2015
 

 

          Tytuł: Od Mečiara do Dzurindy. Główne kierunki polityki zagranicznej Republiki Słowackiej w latach 1993–2002

          Autor: Krzysztof Żarna

          Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

          Miejsce wydania: Rzeszów

          Rok wydania: 2015

          Liczba stro: 465

         ISBN: 978-83-7996-106-1

          Tytuł: Perspektywy badawcze i dylematy teorii polityki

          Autorzy: Tomasz Koziełło, Przemysław Maj, Anna Pięta-Szawara

          Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

          Miejsce wydania: Rzeszów

          Rok wydania: 2015

          Liczba stron: 137

          ISBN: 978-83-7996-091-0

          Tytuł: Przemiany mediów regionalnych i lokalnych

          Redaktorzy: Paweł Kuca, Wojciech Furman

          Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

          Miejsce wydania: Rzeszów

          Rok wydania: 2015

          Liczba stron: 202

          ISBN: 978-83-7996-098-9

          Tytuł: Płaszczyzny rozwoju województwa podkarpackiego w latach 1999–2011

          Autor: Anna Kołomycew

          Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

          Miejsce wydania: Rzeszów

          Rok wydania: 2014

          Liczba stron: 296

          ISBN: 978-83-7996-092-7

          Tytuł: Dzienniki regionalne w Polsce

          Redaktorzy: Paweł Kuca, Wojciech Furman, Kazimierz Wolny-Zmorzyński

          Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

          Miejsce wydania: Rzeszów

          Rok wydania: 2014

          Liczba stron: 256

          ISBN: 978-83-7996-079-8

          Tytuł: Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku, t. II

          Redaktor: Paweł Grata

          Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

          Miejsce wydania: Rzeszów

          Rok wydania: 2014

          Liczba stron: 211

          ISBN: 978-83-7996-065-1

 

 

          Tytuł: Partnerstwa międzysektorowe na obszarach wiejskich. Studium przypadku lokalnych grup działania

                    w województwie podkarpackim

          Autor: Agnieszka Pawłowska, Anna Gąsior-Niemiec, Anna Kołomycew

          Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Scholar

          Miejsce wydania: Warszawa

          Rok wydania: 2014

          Liczba stron: 236

          ISBN: 978-83-7383-687-7

 

 

          Tytuł: Polityka młodzieżowa. Wymiar krajowy i europejski

          Autor: Anna Gąsior-Niemiec, Anna Kołomycew, Bogusław Kotarba

          Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

          Miejsce wydania: Rzeszów

          Rok wydania: 2014

          Liczba stron: 248

          ISBN: 978-83-7338-993-9

          Tytuł: Zróżnicowanie trybu zmiany jako kryterium klasyfikacji konstytucji współczesnych państw europejskich

          Autor: Radosław Grabowski

          Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

          Miejsce wydania: Rzeszów

          Rok wydania: 2013

          Liczba stron: 296

          ISBN: 978-83-7338-975-5

          Tytuł: Praktyczny wymiar demokracji lokalnej. Podmioty, instrumenty i wdrażanie polityk publicznych

          Autor: Anna Kołomycew, Bogusław Kotarba

          Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

          Miejsce wydania: Rzeszów

          Rok wydania: 2013

          Liczba stron: 228

          ISBN: 978-83-7338-973-1

 

         Tytuł: Elita Polskiej Partii Socjalistycznej w życiu politycznym Polski w latach 1944-1957

         Autor: Anna Pięta-Szawara

         Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

         Miejsce wydania: Rzeszów  

         Rok wydania: 2013

         Liczba stron: 182

         ISBN: 978-83-7338-939-7

 

          Tytuł: Lokalne komunikowanie polityczne

          Redaktorzy: Wojciech Furman, Paweł Kuca

          Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

          Miejsce wydania: Rzeszów

          Rok wydania: 2013

          Liczba stron: 177

          ISBN: 978-83-7338-955-7

 

          Tytuł: Sojusz Wielkiej Brytanii z Haszymidzkim Królestwem Jordanii (1946-1958). Dylematy mocarstwa w relacjach

                     z zależnym partnerem

          Autor: Bartosz Wróblewski

          Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

          Miejsce wydania: Rzeszów

          Rok wydania: 2013

          Liczba stron: 456

          ISBN: 978-83-7338-893-2

 

         Tytuł: Metapolityka. Pomiędzy filozofią, teorią i praktyką

          Redaktor: Anna Pięta-Szawara

          Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

          Miejsce wydania: Rzeszów

          Rok wydania: 2013

          Liczba stron: 130

          ISBN: 978-83-7338-949-6

 

          Tytuł: Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku

          Redaktor: Paweł Grata

          Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

          Miejsce wydania: Rzeszów

          Rok wydania: 2013

          Liczba stron: 229

          ISBN: 978-83-7338-937-3

 

          Tytuł: Republika Słowacka i Rzeczpospolit Polska na drodze do Unii Europejskiej

          Autor: Marek Delong, Krzysztof Żarna

          Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

          Miejsce wydania: Rzeszów

          Rok wydania: 2013

          Liczba stron: 126

          ISBN: 978-83-7338-922-9

 

          Tytuł: Podstawowe kategorie badawcze w nauce o polityce

          Redaktor: Przemysław Maj

          Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

          Miejsce wydania: Rzeszów

          Rok wydania: 2013

          Liczba stron: 175

          ISBN: 978-83-7738-933-5

 

          Tytuł: Polityka społeczna Drugiej Rzeczypospolitej. Uwarunkowania - instytucje - działania

          Autor: Paweł Grata

          Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

          Miejsce wydania: Rzeszów

          Rok wydania: 2013

          Liczba stron: 315

          ISBN: 978-83-7338-907-6

 

 

 

Tytuł: Unia Wolności: założenia programowe i działalność (1994-2005)

Autor: Dominik Szczepański

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

Miejsce wydania: Rzeszów

Rok wydania: 2013

Liczba stron: 209

ISBN: 978-83-7338-881-9

 

Tytuł: System realizacji strategii rozwoju województwa

Autor: Agnieszka Pawłowska, Anna Gąsior-Niemiec, Anna Kołomycew, Bogusław Kotarba

Wydawca: CeDeWu.pl

Miejsce wydania: Warszawa

Rok wydania: 2013

Liczba stron: 187

ISBN: 978-83-7556-564-5

 

Tytuł: Ewolucja polityki konsumenckiej w Polsce

Autor: Mira Malczyńska-Biały

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

Miejsce wydania: Rzeszów

Rok wydania: 2012

Liczba stron: 242

ISBN: 978-83-7338-792-8

 

Tytuł: Modele odpowiedzialności konstytucyjnej prezydenta we współczesnych państwach europejskich

Autor: Sabina Grabowska

Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek

Miejsce wydania: Toruń

Rok wydania: 2012

Liczba stron: 404

ISBN: 978-83-7780-273-1

 

Tytuł: Zarządzanie w samorządzie terytorialnym

Redaktorzy: Anna Kołomycew, Bogusław Kotarba

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

Miejsce wydania: Rzeszów

Rok wydania: 2012

Liczba stron: 445

ISBN: 978-83-7338-838-3

 

Tytuł: Region i regionalizm w socjologii i politologii

Redaktorzy: Agnieszka Pawłowska, Zbigniew Rykiel

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

Miejsce wydania: Rzeszów

Rok wydania: 2012

Liczba stron: 368

ISBN: 978-83-7338-791-1

 

Tytuł: Korespondent wojenny. Etyka - historia – współczesność

Redaktorzy: Wojciech Furman, Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Jerzy Snopek, Katarzyna Bernat

Wydawca: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa

Miejsce wydania: Kielce

Rok wydania: 2012

Liczba stron: 253

ISBN: 978-83-60056-84-4

 

          Tytuł: Walka polityczna na forum Rady Miasta Rzeszowa w latach 2002-2010

          Autor: Bogusław Kotarba

          Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

          Miejsce wydania: Rzeszów

          Rok wydania: 2011

          Liczba stron: 244

          ISBN: 978-83-7338-706-5