Wizyta w School of Political Science University of Bologna

Wizyta w School of Political Science University of Bologna
W dniach 22 – 26 października 2018 r. dr Anna Kołomycew oraz dr Anna Pięta-Szawara przebywały w School of Political Science, University of Bologna.

Wyjazd miał charakter naukowy i służył podtrzymaniu istniejącej od kilku lat współpracy naukowo-badawczej pomiędzy School of Political Science University of Bologna, a Instytutem Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wizyta była powiązana z inauguracją cyklu otwartych wykładów (MIREES Open Lectures) stanowiących istotny element procesu kształcenia studentów w ramach programu Interdisciplinary Research and Studies on Eastern Europe. Rozpoczynając cykl otwartych wykładów w roku akademickim 2018/2019, dr Anna Kołomycew wygłosiła wykład zatytułowany „Public participation. How to encourage people to act in public sphere. The case of Poland” oraz „Non-formal civic education. Stakeholders, instruments, selected projects”. Z kolei dr Anna Pięta-Szawara podczas wykładu “Citizenship education and civic competencies. Polish experiences” przedstawiła teoretyczne założenia edukacji obywatelskiej, a także zaprezentowała doświadczenia Polski w tym zakresie.

Program MIREES jest nowatorskim programem kształcenia na poziomie studiów II stopnia. Adresowany jest do absolwentów studiów I stopnia kierunków takich jak ekonomia, nauki polityczne, stosunki międzynarodowe, historia, kulturoznawstwo z całej Europy. Program oferuje kształcenie wyłącznie w języku angielskim. Unikatowość programu MIREES w skali całej Europy wynika zarówno z modelu kształcenia, jak i zakresu tematycznego prowadzonych zajęć. Zakres nauczania obejmuje przede wszystkim problematykę  państw postsocjalistycznych, procesy transformacji systemowej państw Europy Środkowej i Wschodniej, nowych państw członkowskich UE po rozszerzeniach z 2004 r. i 2007 r., a także zagadnienia dotyczące sąsiedztwa państw Europy. Więcej na temat programu: https://corsi.unibo.it/2cycle/mirees/programme.