W Instytucie Nauk o Polityce trwają studia podyplomowe z wizerunku w administracji

W Instytucie Nauk o Polityce UR trwają studia podyplomowe „Wizerunek i zarządzanie w administracji publicznej”. Słuchacze studiów w ramach praktycznych zajęć szkolili już swoje umiejętności z zakresu kompetencji menadżerskich w relacjach z pracownikami oraz ze sztuki negocjacji biznesowych. 

Rozpoczęli też zajęcia z zarządzania urzędem w administracji publicznej, które prowadzi dr Tomasz Soliński, wiceprezydent Krosna. Na zdjęciach praktyczne ćwiczenia naszych studentów z zakresu kompetencji menadżerskich w relacjach z pracownikami, w ramach zajęć z Anną Baran.