Uczestnictwo pracowników Instytutu Nauk o Polityce w 6th International Scientific Conference „Good Governance at Local Self-Government: Towards Efficiency and Welfare Society

W dniach 12-13 października 2017 roku pracownicy Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego uczestniczyli w 6th International Scientific Conference „Good Governance at Local Self-Government: Towards Efficiency and Welfare Society” 

W dniach 12-13 października 2017 roku pracownicy Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego uczestniczyli w 6th International Scientific Conference „Good Governance at Local Self-Government: Towards Efficiency and Welfare Society” zorganizowanej przez Department of Public Administration, Faculty of Social Science, Humanities and Arts, Šiauliai University, Lithuania.

Międzynarodowa konferencja naukowa, która zgromadziła naukowców z kilkudziesięciu ośrodków badawczych z całego świata, była okazją do nawiązania nowych kontaktów oraz podjęcia współpracy nad wspólnymi projektami badawczymi. Pracownicy Instytutu Nauk o Polityce wygłosili referaty w ramach panelu Empowerment and regulation of the public sector, moderowanym przez dr Annę Kołomycew.

Dr Anna Pięta-Szawara w referacie pt. „The role of non-public schools in the process of modern education policy creation. The case of Poland” poruszyła problematykę funkcjonowania systemu oświaty w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa niepublicznego oraz zasad finansowania tego segmentu szkolnictwa ze środków publicznych. Kolejne prezentacje również dotyczyły polityki oświatowej. We wspólnej prezentacji pt. „Demographic trends and overregulation as determinants of education policy in Poland” dr Anna Kołomcew oraz dr Bogusław Kotarba przedstawili wyniki badań prowadzonych w ramach projektu badawczego nr 2015/19/D/HS5/03153 pt. „Interes polityczny a racjonalność w realizacji polityki publicznej. Polityczne i społeczne konsekwencje optymalizacji sieci szkół” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. W prezentacji poruszyli temat uwarunkowań racjonalizacji polityki oświatowej realizowanej na poziomie gmin. Wyniki badań prowadzonych w ramach wspomnianego projektu badawczego stały się podstawą prezentacji dr Anny Kołomycew zatytułowanej „The non-public stakeholders participation in education tasks implementation as a form of education policy rationalization. The case of local education policy in Poland”, w której przedstawiono uwarunkowania udziału podmiotów niepublicznych w procesach realizacji zadań oświatowych.