Studia podyplomowe

Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego zaprasza na studia podyplomowe  

 

MENEDŻER W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM

 • Studia dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego: urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, jednostek podległych, a także wszystkich osób zainteresowanych samorządem terytorialnym.
 • Dwa semestry nauki, 168 godzin praktycznych zajęć dotyczących różnych aspektów zarządzania.
 • W programie zajęć m.in. zarządzanie zasobami ludzkimi, realizacja projektów, organizowanie obsługi klienta w samorządzie terytorialnym, zarządzanie finansami publicznymi, budowa wizerunku jednostki samorządu terytorialnego, polityka antykorupcyjna, stylizacja i elementy etykiety.
 • Tylko doświadczeni praktycy wśród prowadzących zajęcia.

 

FOTOGRAFIA DZIENNIKARSKA PROMOCYJNA I UŻYTKOWA

 • Studia dla pasjonatów fotografii oraz wszystkich, którzy potrzebują profesjonalnych zdjęć w działalności zawodowej.
 • Dwa semestry nauki, 168 godzin praktycznych zajęć, w tym 90 godzin warsztatów z różnych rodzajów fotografii.
 • W programie między innymi fotografia reklamowa, dziennikarska, portretowa, fotografia architektury, krajobrazu, fotografia w usługach on-line, fotoedycja, kompozycja tekstu i fotografii, dobór sprzętu fotograficznego.
 • Tylko doświadczeni praktycy wśród prowadzących zajęcia: m.in. Tadeusz Poźniak, Waldemar Sosnowski, Krzysztof Koch.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Do zapisu wystarczy dyplom studiów I stopnia.
 • Nabór trwa do 30 września, początek zajęć październik 2016.
 • Zajęcia odbywać się będą w czasie zjazdów sobotnio-niedzielnych, jeden lub dwa razy w miesiącu.
 • Czesne za studia: 2 700 zł (płatne w dwóch ratach po 1350 zł), zniżka dla absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego – czesne 2 500 zł.
 • Szczegółowe programy studiów, sylabusy przedmiotów, zasady rekrutacji, sylwetki prowadzących zajęcia są dostępne na www.politologia.ur.edu.pl – zakładka studia podyplomowe.

 

Kontakt:

Kierownik studiów podyplomowych: dr Paweł Kuca, e-mail: pawel.kuca@ur.edu.pl, tel. 17 872 11 80

Obsługa administracyjna studiów: mgr Natalia Kasprzak-Wielgus, e-mail: polit-ur@univ.rzeszow.pl, tel. 17 872 10 58