Student politologii o stażu w Parlamencie Europejskim

Student politologii o stażu w Parlamencie Europejskim
Pobyt w Brukseli był dla mnie życiową lekcją   Kamil Rękas, student II roku politologii studiów I stopnia odbył staż w biurze europosła Stanisława Ożoga w Brukseli. Zapraszamy do przeczytania krótkiej relacji naszego studenta  z tego wyjazdu.  

Kamil Rękas: W dniach od 5 września do 2 października 2016 roku odbyłem staż w biurze poselskim europosła Stanisława Ożoga w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Staż był nagrodą za bardzo dobre osiągnięcia w nauce w roku akademickim 2015/2016.

Spędzony czas w Parlamencie Europejskim był dla mnie okresem ciężkiej i solidnej pracy nad przydzielonymi mi zadaniami ze strony posła. Był to dla mnie czas rozwijania i zgłębiania doświadczeń w pracy w biurze poselskim, poszerzenia horyzontów myślowych odnośnie mojej przyszłości, oraz poszerzenia znajomości języka angielskiego w tematach związanych z ekonomią. Do moich zadań należało sporządzanie raportów, tłumaczenia agend politycznych, dokumentów na posiedzenia Komisji Budżetowej oraz Komisji Gospodarczej i Monetarnej. Brałem udział w rozmaitych komisjach Unii Europejskiej oraz pisałem artykuły na stronę internetową  europosła Ożoga. Obserwowałem posiedzenia frakcji politycznych i sporządzałem informacje potrzebne do przygotowania raportów. Poznałem też procedury uchwalania budżetu UE. Podczas pobytu poszerzałem wiedzę w zakresie prawa, skupiając się na dyrektywach dotyczących bezpieczeństwa przewidzianego w traktacie o Unii Europejskiej. Uczestniczyłem w debatach, na których występowali europosłowie, poruszający najważniejsze problemy dla dzisiejszej Europy: migracji w Unii Europejskiej,  współczesnych spraw społeczno-cywilizacyjnych.

 

Pobyt w Brukseli był dla mnie życiową lekcją. Zmobilizował mnie do dalszego rozwoju swoich umiejętności. Chciałbym podziękować przede wszystkim Panu Posłowi Stanisławowi Ożogowi za możliwość odbycia stażu, asystentom za udzielenie mi pomocnych wskazówek przy pracy oraz Instytutowi Nauk o Polityce.