Staż dydaktyczny dr Miry Malczyńskiej-Biały we Włoszech

W dniach 23-27 kwietnia 2018 r. dr Mira Malczyńska-Biały odbyła staż  dydaktyczny (przeprowadziła 8 godzin zajęć w języku angielskim) w ramach programu Erasmus + na Wydziale Nauk o Polityce Universita Degli Stiudi Di Napoli Federico II w Neapolu.  Program Erasmus + daje możliwość odbycia studiów cząstkowych na tej uczelni studentom Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego.