ODWOŁANIE ZAJĘĆ STUDIÓW STACJONARNYCH ORAZ NIESTACJONARNYCH

ODWOŁANIE ZAJĘĆ STUDIÓW STACJONARNYCH ORAZ NIESTACJONARNYCH

W związku z Zarządzeniem Rektora UR nr 27/20 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 tzw. KORONAWIRUSA Z WUHAN (http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/aktualnosci/39432,zarzadzenie-rektora-uniwersytetu-rzeszowskiego-nr-2720-z-dnia-11-marca-2020-r-w-sprawie-przeciwdzialania-rozprzestrzenianiu-sie-wirusa-sars-cov-2-tzw-koronawirusa-z-wuhan.html) zawieszone są na czas nieokreślony wszystkie zajęcia na wszystkich kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych w Instytucie Nauk o Polityce UR. Informacja o wznowieniu zajęć pojawi się na stronach http://www.ur.edu.pl oraz http://www.politologia.ur.edu.pl/pl, w związku z czym prosimy o śledzenie ich treści.