Książka dra Macieja Milczanowskiego pt. „Sztuka budowania pokoju: przywództwo strategiczne na przykładzie fazy IV operacji Iracka Wolność”

Książka dra Macieja Milczanowskiego pt. „Sztuka budowania pokoju: przywództwo strategiczne na przykładzie fazy IV operacji Iracka Wolność”

Książka pt. „Sztuka budowania pokoju: przywództwo strategiczne na przykładzie fazy IV operacji Iracka Wolność”, to studium przypadku (case study) wybranych wydarzeń jakie miały miejsce podczas wojny w Iraku (2003-2010), na podstawie których dokonano analizy teorii naukowych z różnych dziedzin, aby w konsekwencji dokonać syntezy tych czynników, które kształtują warunki dla budowania tzw. pozytywnego pokoju. Zasadniczymi mechanizmami jakie do tego celu przedstawiono są perspektywa strategiczna oparta na trójwymiarowym modelu głębi strategicznej oraz postawa przywódcza oparta na cztero-blokowym modelu „strategicznego kaprala”. Pomimo zastosowanego studium przypadku, przedstawione mechanizmy mają charakter uniwersalny, albowiem uzasadnienie skuteczności powyższych mechanizmów oparto na podstawach teoretycznych i empirycznych wywodzących się z kilku zasadniczych nurtów naukowych: politologicznego (w tym stosunki międzynarodowe, geopolityka, nauki o bezpieczeństwie, zarządzanie), psychologii społecznej i teorii chaosu. Teoria chaosu stanowi tu swoiste tło pozwalające na identyfikację meta-danych służących do poszukiwania właściwych obszarów kształtujących warunki dla budowania pokoju. Zaś polityka realizowana przez strategicznego przywódcę pozwala "pokierować psychologią społeczną i skanalizować jej rozpalone uczucia" (Montbrial). Książka nie jest zatem jeszcze jedną próbą tworzenia teoretycznych modeli dla rozwiązywania praktycznych problemów, ale jej założeniem jest budowanie rozwiązań na podstawie zastosowanych w praktyce metod, które w różnej skali przynosiły skutek określany w książce jako „pozytywny pokój”.