Konferencja medioznawcza w Instytucie Nauk o Polityce UR

W Instytucie Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła się konferencja pt. „Współczesne kompetencje medialne”. To szósta konferencja medioznawcza zorganizowana przez pracowników Zakładu Komunikowania Społecznego INoP.

W czasie tegorocznej konferencji, która odbyła się 8 kwietnia, przedmiotem dyskusji były współczesne kompetencje medialne. Wyniki swoich badań prezentowali medioznawcy z różnych ośrodków naukowych w Polsce. W konferencji wzięli udział prelegenci z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego, Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, a także Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W referatach pojawiły się kwestie dotyczące m.in. kompetencji których potrzebuje współczesny dziennikarz, zagadnienie podmiotowości komunikacyjnej, temat dotyczący etycznych kwestii związanych z kompetencjami medialnymi, a także analizy dotyczące fake newsów. W wystąpieniach analizowano także studia przypadków związane z obszarem kompetencji medialnych. Konferencja odbyła się pod patronatem Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzego Borcza.