III edycja polsko-niemieckiej szkoły letniej dla młodych dziennikarzy z Ukrainy

Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego i Towarzystwo Studiów Dziennikarskich w Rzeszowie po raz trzeci zorganizują szkołę letnią dla młodych dziennikarzy regionalnych i lokalnych z Ukrainy. Szkoła odbędzie się od 15 do 22 września w Rzeszowie.

Szkoła letnia będzie zorganizowana we współpracy z Uniwersytetem Alfreda Nobla w Dnipro na Ukrainie oraz Uniwersytetem Ottona i Fryderyka w Bambergu. W zasadniczej części, budżet projektu będzie pokryty z projektu finansowego przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.  

Celem szkoły letniej jest zapoznanie grupy 15 ukraińskich dziennikarzy z metodami i warunkami funkcjonowania współczesnych mediów regionalnych i lokalnych w Polsce i Niemczech. W programie szkoły letniej przewidziano zajęcia prowadzone przez polskich i niemieckich badaczy mediów, wizyty w redakcjach mediów w Rzeszowie oraz wizyty w miejscach istotnych z punktu widzenia wizerunku województwa podkarpackiego.

Partnerami przy organizacji tegorocznej edycji szkoły letniej będą Samorząd Województwa Podkarpackiego, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego oraz podkarpacki Oddział Agencji Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa. 

Poprzednie edycje szkoły letniej odbyły się w 2016 i 2017 r.