Absolwentka politologii o stażu w Parlamencie Europejskim

Absolwentka politologii o stażu w Parlamencie Europejskim
W dniach od 9 listopada do 10 grudnia 2015 roku miałam przyjemność odbyć staż w biurze poselskim posła do Parlamentu Europejskiego Stanisława Ożoga w Brukseli. Staż ten zorganizowany został w ramach nagrody za wyniki w nauce dla trzech najlepszych studentów Instytutu Nauk o Polityce UR w roku akademickim 2014/2015.

Do moich obowiązków w czasie stażu należało m.in.: uczestniczenie w obradach komisji parlamentarnych, których członkiem jest Pan Poseł Ożóg (Komisja Gospodarcza i Monetarna oraz Komisja Budżetowa), sporządzanie notatek i sprawozdań z tych posiedzeń, tłumaczenie dokumentów, tworzenie artykułów na stronę internetową Pana Posła oraz pomoc przy realizacji innych zadań związanych z funkcjonowaniem biura poselskiego.

Uważam, że dla nas, studentów i absolwentów politologii, staże w Parlamencie Europejskim są wyjątkową szansą na zdobycie nowych umiejętności oraz praktycznej wiedzy dotyczącej funkcjonowania Parlamentu, jak i całej Unii Europejskiej, która stanowi doskonałe uzupełnienie wiedzy teoretycznej zdobywanej na studiach. Oczywiście taki staż to nie tylko praca biurowa. To także możliwość rozwijania umiejętności językowych, poznania wielu interesujących osób oraz uczestnictwa w niezliczonej liczbie różnego rodzaju „eventów”, które organizowane są w budynkach PE.

Niezwykła atmosfera panująca na co dzień w Parlamencie Europejskim, połączona z poznawaniem zakątków klimatycznej i bogatej w różnorodne atrakcje Brukseli, sprawiła, że miesiąc spędzony przeze mnie w tym mieście będę wspominać jako niezwykły okres w moim życiu, pełen nowych doświadczeń i wspomnień, które na pewno pozostaną w mojej pamięci na długi czas.

Z tego miejsca chciałabym jeszcze raz serdecznie podziękować Panu Posłowi Stanisławowi Ożogowi za zorganizowanie mojego stażu, a także Jego asystentom za miłą atmosferę pracy, życzliwość oraz wszelką pomoc okazaną mi w czasie jego trwania.

Dominika Zięba, absolwentka politologii w roku akademickim 2014/2015