Aktualności Instytutu

2016-10-25

Studentka politologii o stażu w Parlamencie Europejskim

Od 5 września do 2 października odbywałam staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli, w biurze pana europosła Stanisława Ożoga. » więcej

2016-10-25

Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej Polityczne podziały w mediach – eksces czy norma?

Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Towarzystwo Studiów Dziennikarskich zapraszają na konferencję naukową z udziałem gości zagranicznych "Polityczne podziały w mediach - eksces czy norma?". » więcej

2016-10-10

Bezpieczeństwo wewnętrzne - nowy kierunek studiów w Instytucie Nauk o Polityce

Z przyjemnością informujemy, że decyzją p. ministra Jarosława Gowina Wydział Socjologiczno-Historyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego otrzymał uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na kierunku "bezpieczeństwo wewnętrzne". Kierunek będzie prowadzony w Instytucie Nauk o Polityce. » więcej

Komunikaty dla studentów

2016-10-21

II Politologia studia II stopnia - ćwiczenia z przedmiotu Prawo europejskie i wykład z przedmiotu Teorie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego » więcej

2016-10-18

I Politologia studia I stopnia - zajęcia i dyżur dr K. Cwynar w dniu 19.10.2016 » więcej

2016-10-17

Zawieszone zajęcia dydaktyczne w dniu 24.10.2016 r. » więcej

2016-10-13

II Politologia studia I stopnia - zmiany w harmonogramie zajęć » więcej

2016-10-06

Wykładu ogólnouczelniane - terminy i sale » więcej

Instytut Nauk o Polityce

Rekrutacja

Instytut Nauk o Polityce na Wydziale Socjologiczno-Historycznym funkcjonuje od 1 lipca 2001 r. Do lutego 2015 r. w strukturze Wydziału działała Katedra Politologii, której pierwszym Kierownikiem był prof. dr hab. Henryk Cimek. Od 1 września 2012 r. Katedrą kierowała prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Pawłowska. Decyzją JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego, prof. dr. hab. Aleksandra Bobko, Katedra została przekształcona w Instytut. Uchwałą nr 27/2006 PKA z dnia 5 stycznia 2006 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na poziomie I stopnia kierunek politologia otrzymał pozytywną ocenę.      » więcej

Zakład Administracji Publicznej i Polityki Społecznej

Zakład Administracji Publicznej i Polityki Społecznej

Pracownicy Zakładu prowadzą badania naukowe w zakresie administracji publicznej, w szczególności zarządzania jej zasobami i usługami.

Zakład Komunikowania Społecznego

Zakład Komunikowania Społecznego

Przedmiotem zainteresowań badawczych pracowników Zakładu są procesy komunikowania dokonywanego z wykorzystaniem współczesnych mediów, rozumianych jako środki przekazu oraz jako instytucje zajmujące się tworzeniem i rozpowszechnianiem przekazów, a przez to wywieraniem wpływu na odbiorców.

Zakład Stosunków Międzynarodowych

Zakład Stosunków Międzynarodowych

Zakład Międzynarodowych Stosunków Politycznych i Gospodarczych badania naukowe prowadzi w obrębie trzech zasadniczych obszarów zainteresowań. Są nimi: polityka zagraniczna państwa, mniejszości narodowe i etniczne w Europie Środkowo-Wschodniej oraz polityka społeczna i gospodarcza w jej różnych wymiarach (lokalny, regionalny, krajowy, europejski).

Zakład Teorii Państwa, Prawa i Polityki

Zakład Teorii Państwa, Prawa i Polityki

Zakład jest najmłodszą jednostką organizacyjną działającą w ramach Instytutu Nauk o Polityce UR. W jego skład wchodzą: kierownik dr hab. Sabina Grabowska oraz dr Anna Pięta – Szawara, dr Tomasz Koziełło oraz dr Przemysław Maj.

Studiuj z nami!

Rekrutacja

Dowiedz się więcej o naszym Instytucie, poznaj zasady naboru oraz specjalności na jakich kształcimy naszych studentów.

Polityka i Społeczeństwo

„Polityka i Społeczeństwo” jest naukowym czasopismem politologicznym o charakterze interdyscyplinarnym. W latach 2004−2012 ukazało się łącznie 10 numerów, a artykuły były publikowane równolegle w językach polskim i angielskim. Począwszy od 2013 roku pismo zostało przekształcone w kwartalnik, a artykuły są publikowane w języku polskim lub angielskim. Czasopismo zostało stworzone i ukazuje się dzięki staraniom pracowników Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego, a jego wydawcą jest Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

» dowiedz się więcej

Samorząd Studencki URZ